Vem bestämmer över din kropp?

Att diskutera och argumentera för sin sak för att andra ska ändra åsikt är många gånger viktigt för att samhället ska utvecklas till det bättre. Demokratiska länder har många naturliga forum där alla kan praktisera sin yttrandefrihet och komma till tals. Demokrati bygger också på att det som majoriteten tycker i en fråga kan komma att påverka dig som individ även om du är av en annan åsikt. Du kan behöva göra saker som du egentligen inte vill eftersom du tror att det finns en bättre lösning. Du har alltså inte ensam makt att göra som du vill i alla frågor. Så lyder reglerna vi accepterat genom att vara en del av laget i ett demokratiskt samhälle.

När det kommer till din kropp och hälsa har du däremot full makt att göra precis så som du vill, precis så som du anser är bäst för dig. I varje fall när det kommer till att följa andras råd eller inte. Använd dig av den makten för att säkerställa att din resa mot bättre hälsa går i linje med vad du tror på och vill.

Min upplevelse är att många av oss fortfarande tror att andra vet bättre än oss själva när det kommer till den egna hälsan och därmed överlåter makten att bestämma över vår kropp till någon annan. Självklart uppstår situationer där vi behöver förlita oss på att andra är experter när vi själva inte har en aning. Det kan t.ex. gälla komplicerade ingrepp och operationer som måste utföras för att vi ska bli friskare. Ibland behöver vi helt sonika lägga vår hälsa i andras händer och hoppas på att vi får den absolut bästa hjälpen som finns, även om erfarenheter visar att det inte alltid är fallet. Ibland vet vi inte vad som är rätt och då behöver andra bestämma åt oss. Det är dock undantagsfall eftersom jag tror att vi oftast vet bäst själva.

Oavsett din ålder är du den som har störst erfarenhet av din egen kropp och hälsa. Ingen annan känner din kropp så bra som du själv och ingen annan kan säga att något är rätt för dig om du känner motsatt. Du har makten i dina händer att följa andras råd eller inte. Om du känner att råden som du får gällande din hälsa går i linje med vad du tror på är det så klart bara att följa dem fullt ut. Om du vill förlita dig fullt ut på andra utan att känna efter om det som föreslås är rätt för dig så är det också ok. Om du däremot känner starkt motstånd till ett råd från någon, har du möjlighet att bortse från det. Om du är av en annan åsikt än den som ger dig rådet att göra si eller så har du rätt att gå din egen väg.

Det är kanske normbrytande och svårt att vara den som inte följer auktoriteters direktiv, men det är fullt möjligt. Kanske stöter du på motstånd från den som ger dig rådet eller från människor i din närhet som tycker att du ska följa direktiven. Kanske hamnar du i en diskussion där du upplever att du måste argumentera för din sak för att andra ska ändra åsikt. Kom då ihåg att så inte är fallet när det gäller din egen kropp och hälsa. Du behöver inte ha majoriteten med dig för att bestämma vad du vill göra med din kropp. Om du är myndig behöver du faktiskt inte ha någon med dig och därför behöver du inte argumentera för din sak om du inte vill. Ta inte striden med dem som tycker att du ska göra på ett visst sätt om det inte känns värt det. Ta inte striden om du upplever att det gör dig sjukare, ty det finns ett annat sätt. Tacka istället för rådet, gå därifrån och gör sedan som du vill. Naturligtvis får du själv ta fullt ansvar för dina handlingar precis som i alla andra situationer i livet, så gör inget dumt och halvdant. Se istället till att stämma av om det finns stöd för dina känslor och åsikter genom att läsa på.

Idag när i princip all världens kunskap finns tillgänglig via våra fingertoppar är möjligheten att finna stöd för egna upplevelser och idéer större än någonsin. Idag kan alla bli ”experter” på hälsa genom att studera litteraturen, experimentera och vara nyfiken. Om du lär känna din kropp, tolka dess signaler och sedan agerar därefter är chansen stor att du blir din egen expert under resan mot optimerad hälsa.

Formella utbildningar och titlar fyller absolut en funktion men de betyder inte att dess innehavare har ensamrätt på viss kunskap. Ingen människa blir någonsin fullärd. Bara den som fortsätter att utveckla sig själv, bara den som ständigt berikar sina kunskaper och bara den som förhåller sig ödmjuk inför hur lite hen vet, kan enligt mig kallas för vis. Det gäller oavsett hur många titlar och utbildningar personen i fråga har.

Lika självklart som att det finns otroligt mycket värdefull kunskap att inhämta via nätet, är det att det finns mycket strunt. Att ständigt förhålla sig kritisk till information är därför viktigt för den som vill söka efter egna svar i frågor som rör hälsa (och allt annat också för den delen). Jag tror också att det är viktigt att inta en ödmjuk inställning mot nya råd som kommer till en och inte alltid förhålla sig skeptisk mot ”expertisen”. Bara för att någon tidigare gett dig råd som strider mot din inre övertygelse, betyder det inte att alla råd från samma person faller inom samma kategori. Lyssna på vad personen har att säga, känn efter hur det landar och gör sedan det som är bäst för dig.

Ha det bra!


Det här inlägget är skrivet av Håkan Eriksson.

Du är också viktig.

Självcentrerade, oempatiska översittare är det inte många av oss som gillar något vidare. Generösa, altruistiska och hjälpsamma personer får däremot vänner som ett resultat av vad de ger till andra. Tyvärr är det många människor i den sistnämnda kategorin som missar att ge till den viktigaste personen av alla, nämligen sig själv. Risken är att de i förlängningen inte längre orkar finnas där för andra.

Vi känner alla någon med en personlighet som fullkomligt strålar av hjälpsamhet. Det finns ingenting som personen inte skulle ställa upp på så länge det för något gott med sig för andra. Dessa människor är fantastiska och det är säkert många som återfinns i yrken vars bas bygger på att ta hand om andra, t.ex. lärare, vårdpersonal och socialarbetare. De är härliga att vara tillsammans med så länge de har energi kvar för att ge. Dessvärre känner vi alla även någon som inte längre orkar. Det är inte lika upplyftande.

Även om vissa har mer altruistiska drag än andra så befinner sig många av oss i relationer som innebär att vi ger för att andra ska må bra. Det kan handla om familjerelationer som att en förälder ger till sina barn och vise versa, yrkesrelationer, kärleksrelationer m.m. Alla relationer handlar egentligen om att ge och få så att någon slags balans råder.

Jag tror att grunden för att kunna ge och hjälpa andra ligger i att må bra själv. Det kanske inte låter som något annat än självklart och borde inte vara så heller. Verkligheten visar dock att det inte alltid är så lätt att hinna med sig själv när många omkring behöver hjälp. Livet för med sig både väntade och oväntade saker och situationer, vilket även gäller hur mycket vi behöver ge av oss själva och hjälpa andra.

Några exempel på livssituationer som kräver att du ger mycket av dig själv

Nybliven förälder

Oavsett hur fantastiskt det är med en ny familjemedlem så vet alla föräldrar att kraven som ställs på ens förmåga för att tillgodose den lilles behov ibland kan kännas omänskliga.

En sjuk familjemedlem

När en familjemedlem blir sjuk vänds allt i livet upp och ner. Behovet hos den sjuke kanske ökar drastiskt och familjen gör allt i sin makt för att hjälpa.

Nytt uppdrag på jobbet

Ett till synes mindre allvarligt men nog så vanligt exempel är när ett nytt uppdrag på jobbet ställer höga krav på personalen. En lyckad utgång bygger på att medarbetarna vänder ut och in på sig själva för att hjälpa kunderna.

Dessa är några exempel på situationer i livet då det är lätt att glömma bort sig själv i strävan att hjälpa andra. Det kan vara lätt att hamna i ett tänk som lyder ungefär såhär:

”Behovet av hjälp hos andra är så mycket större än mitt eget behov att vårda kroppen och knoppen. Det får vänta tills allt lugnat sig lite”. Det är dock precis i dessa stunder som vi behöver tänka på oss själva först. När andra behöver dig som mest är det viktigast att att du hjälper dig själv först.

Hjälp dig själv först

Vi har alla hört att en vuxen ska sätta på syrgasmasken på sig själv innan vederbörande hjälper barn vid en flygolycka. Utan syre i lungorna är nämligen alla vuxna oförmögna att hjälpa ett barn. Liknande gäller för poliser och brandmän som får lära sig att alltid se till att säkra sig själva innan de hjälper andra. Att först se om sitt eget hus innan man hjälper andra är många gånger en utmärkt strategi vid extraordinära situationer likt ovan nämnda samt i det dagliga livet.

Jag föreslår inte att du ska bli en fullblodsegoist eller sträva efter att utveckla egenskaper likt tidigare beskrivna översittare. Vad jag föreslår är betydligt mänskligare och handlar om att du bör tillgodose dina grundläggande behov först, innan du hjälper andra.

Om du ser till att lägga en stabil grund för din egen hälsa genom att äta bra, röra på dig och sova gott så har du visserligen prioriterat dig själv, men även skapat goda förutsättningar för att kunna finnas där för andra. Om du i tillägg ser till att finna tid för aktiviteter som fyller ditt hjärta med glädje så kommer du automatisk bli mer hjälpsam mot andra.

Om du som småbarnsförälder däremot alltid väljer att trycka ett skrovmål på vägen hem från jobbet med argumentet att du vill hinna leka med dina barn, är risken stor att du på sikt är för trött för att leka alls. Om du ständigt skippar veckans friskvårdstimme på jobbet för att du måste finnas tillgänglig för andra, riskerar du snart att få läsa kort i sjuksängen med önskningar om att du ska krya på dig. Om du alltid sover för lite för att hinna med att hjälpa alla omkring dig kanske du snart måste sova större delen av dygnet när väggen uppenbarat sig och fört med sig en lång sjukskrivning.

Kanske lite väl tvistat, men faktum är att vi blir rätt kassa på att hjälpa andra om den egna fysiken och det egna psyket är ur balans. Prioritera dig själv i första rummet så kommer du göra mycket gott, även för de runtomkring dig.

Det är ok att säga nej

För att få till tid för dig själv kanske du behöver säga nej till andra som ber om din hjälp. Det är absolut ok men kanske inte helt enkelt. Om du har svårt att säga nej till någon som frågar kan du be om betänketid och säga att du återkommer senare. Då köper du dig lite tid att fundera på om det är något du verkligen vill säga ja till eller något du gör bäst i att avstå. Om du landar i det senare så återkopplar du bara till personen som frågat med ett nej. Människor som är vana med att du alltid säger ja kommer kanske att bli förvånade, men de kommer att förstå.

Tack för att du läste. Ta hand om dig själv och andra!


Det här inlägget är skrivet av Håkan Eriksson.

Göra mer av, göra mindre av.

För en tid sedan frågade en god vän till mig om jag hade funderat på vad jag ”vill göra mer av” samt ”vad jag vill göra mindre av” i mitt liv för att lättare nå mina mål? Jag svarade spontant utan att reflektera eller intellektualisera särskilt mycket över vad jag sa. Mina svar då var följande: Jag vill äta mindre mejerier och jag vill planera min dag mer.

En förändring kräver som bekant att man börjar eller slutar med något. All annan strategi gör att läget som är kommer att bestå. Det kan dock vara tufft att sluta med saker helt och hållet eller börja med nya vanor från scratch. Därför tycker jag att ovan nämnda frågor är värda att fundera på med jämna mellanrum. De är enkla i sig men kan ha en kraftig effekt och möjligen hjälpa dig att få till en förändring som du längtar efter.

Det är nämligen viktigt att komma ihåg att kriterierna för förändring (börja eller sluta med något) inte betyder att det måste innebära helt nya vanor. Om man utgår från de aktiviteter som man redan gör och väljer att göra mer eller mindre av dessa har man också börjat eller slutat med något. Ta mitt exempel med mejerier. Om jag äter 10 ostskivor per dag så kan jag göra mindre av detta och äta 5 ostskivor per dag. Då har jag slutat att äta 5 ostskivor och således fått till en förändring.

Du kan ta vilken aktivitet som helst i ditt liv som du tycker är bra och göra mer av den så har du automatiskt förändrat något. Om du t.ex. har matlåda med dig till jobbet 2 dagar per vecka kan du börja med att ta matlåda 3 dagar (göra mer av). Om du dricker två burkar läst per vecka kan du sluta med en burk (göra mindre av) och därmed skapa en förändring som kan leda till bättre hälsa.

Mer tid i naturen, mindre tid inomhus.

Personligen tycker jag att dessa frågor är så viktiga att fundera på att jag har implementerat dem i min dagliga rutin av reflekterande. Varje kväll lägger jag ca tre minuter på att reflektera över dagen. Vad har varit bra? Vad är jag tacksam över? Vad vill jag göra mer av? Vad vill jag göra mindre av? Precis som när jag svarade min vän låter jag intuitionen leda mig och pressar inte fram några svar. Jag tror att det är viktigt med reflektion och upplever att dessa nya frågor hjälper mig att fatta bättre beslut angående vilka aktiviteter jag lägger min tid på.

Vad vill du göra mer av i ditt liv? Vad vill du göra mindre av? Kanske kan det vara värt att fundera på dessa frågor för att se om du kan göra en förändring mot det bättre enbart genom att ändra omfattningen på aktiviteterna du redan gör.

Lycka till!


Det här inlägget är skrivet av Håkan Eriksson.

Allt är bra.

Jag har många och starka åsikter om vad som är hälsosamt och använder den här bloggen för att förmedla mina ståndpunkter. I en modern värld där en stor del av det som omger oss är ohälsosamt kan det vara lätt att tänka på allt som INTE är bra. Det finns så otroligt mycket jag tycker är dåligt (inte bara hälsorelaterat) och det skulle vara lätt att skriva 100-tals blogginlägg om saker som jag inte håller med om eller ogillar. Det känns dock inte som en konstruktiv väg att gå. Varken vid skrivande av blogginlägg eller i livet.

Om jag väljer att skriva eller prata om vad jag inte vill göra eller vad jag inte tycker om så ger jag automatiskt energi till dessa ämnen. Jag tror att det är svårare att bli av med något dåligt, på ett privat och på ett globalt plan, om det tillförs energi. Det gäller oavsett om energin som tillförs är positivt eller negativt laddad. Vissa kallar det ”attraktionslagen” och andra att ”vi blir vad vi tänker och känner”. I grund och botten menar jag att det handlar om att vårt fokus hamnar på det vi tänker och känner oavsett om det är något vi anser är bra eller dåligt.

Vårt fokus styr sedan våra handlingar som i sin tur dikterar hur vårt liv ser ut. Jag tror att detta är en process där både vårt medvetna och omedvetna agerar i samklang för att uppfylla våra önskemål, alltså det vi har vårt fokus på. Ibland kan allt vi drömmer om uppfyllas i samma stund och ibland krävs det ett helt liv för att så ska ske. Det är inget mystiskt fenomen utan ett resultat av att vi agerar, medvetet och omedvetet, i linje med våra tankar och känslor.

För mig är det här ett andligt resonemang som inte behöver bekräftas vetenskapligt för att ha ett värde i mitt liv. Jag strävar efter att tänka på saker som jag är för och tycker om framför saker jag är emot och ogillar eftersom det känns meningsfullt i mitt liv och för att jag blir lyckligare. Det gäller även i mina relationer till andra människor, bekanta som obekanta. Istället för att beklaga mig över att andra människor gör fel ibland, enligt mitt sätt att se på något, försöker jag att tänka på det som är bra. Jag upplever att det går åt mycket mindre energi när jag inte behöver gå runt och tänka på samt bekymra mig över saker hos andra som stör mig. Det är en väldigt befriande känsla och en strategi som har förbättrat flera relationer i min omgivning.

Observera att jag är människa och ibland begår misstag vilket i detta sammanhang betyder att jag beklagar mig över något som är fel. Det är som sagt mänskligt och ibland kan klagande t.o.m. vara befriande. Om det däremot blir en stående rutin, ett livsperspektiv, ja då tror jag att det leder till ännu mer olycka i livet.

Om du lider av någon sjukdom eller hälsorelaterat problem tror jag att det finns mycket att vinna på att välja ett perspektiv som utgår från det som är bra, det som är friskt. Om du försöker att gå ner i vikt är det bättre att tänka på det som du redan gjort bra framför det som inte gått enligt planen. ”Yes, jag har gått ner två kilo” tillför energi till viktnedgång istället för: ”Skit, jag har inte gått ner 5 kilo som planerat” vilket tillför energi till stagnation.

Viktnedgång kanske är en banal sak i jämförelse med många allvarliga sjukdomar, men oavsett hur sjuk du är så finns något som är bra och friskt. Fokusera på det så kanske din resa mot ännu mer hälsa blir något lättare.

En liten disclaimer

Självklart kan det vara nödvändigt att säga ifrån ibland när man upplever att något är fel. Det jag delat med mig av ovan har ingenting med förtryck eller underkastelse att göra. Om någon t.ex. behandlar dig eller en medmänniska illa är det självklart att sätta ner foten och säga ifrån, även om det agerandet ”tillför energi” till något som är dåligt. Vidare går det inte att enbart tänka sig till sunda relationer eller en frisk kropp, utan en mängd faktorer är med och påverkar detta.

Däremot är jag övertygad om att en positiv inställning, inte bara gör saker lättare utan även för med sig mer av det goda.

Ha det bra!


Det här inlägget är skrivet av Håkan Eriksson.

Vill du optimera din hälsa? Börja med att lyssna.

I hälso- och kostrådskretsar är det vanligt att människor rekommenderas att lyssna på och känna in sina kroppar när de gör en kostomställning. Jag är inget undantag utan anser också att subjektiva upplevelser är minst lika viktiga som vetenskaplig fakta när människor går genom en kostomställning.

Om din kropp skriker till dig att den inte vill ha ägg (genom att visa symptom som inflammation, illamående, uppsvälld mage, utslag, m.m.) vore det en dum idé att fortsätta äta ägg bara för att det på pappret är ett näst intill optimalt livsmedel sett ur näringssynpunkt. Bara för att något är bra teoretiskt betyder det inte att det är bra för varje enskild individ och det finns ingen optimal diet som passar alla. Att lyssna på kroppen är därför en bra strategi vid kostomställningar, särskilt om det kombineras med ett strategiskt och objektivt mätande (t.ex. blodprover).

En annan aspekt av lyssna på kroppen som är mindre fysisk (men nog så viktig) handlar om att alltid försöka agera i linje med det som är rätt för just dig. Det här är något som jag funderat en del på senaste åren som ett resultat av att jag kom på mig själv göra nyttiga saker som jag inte gillade (hur nyttigt blir det då?). För några år sedan anmälde jag mig till en yogakurs för att jag ansåg att yoga är en viktig del i en hälsosam livsstil. Jag gick dit för att jag tänkte att det var något jag borde göra och inte för att det kändes rätt för mig. Istället för att längta efter nästa yogapass pressade jag mig själv och använde viljestyrka för att ta mig till kursen och genomföra passet. Jag checkade av yoga på min lista av hälsosamma saker att göra, men förmodligen resulterade mina ansträngningar i mer stress och ångest än den yogan eventuellt kunde lindra. Yoga som på pappret är en hälsosam aktivitet passade inte mig och hela min kropp skrek åt mig att sluta, men jag lyssnade inte. Till slut insåg jag hur tokigt mitt beteende var och valde att lägga yogan åt sidan för tillfället och istället använda tiden till cykling i skogen, en aktivitet som verkligen skänkte mig glädje i stunden och passade min kropp väl.

Jag tror att det ibland kan vara viktigt att ta till ett visst mått av envishet och tålamod för att ge nya aktiviteter en chans, särskilt om det mesta talar för att de i förlängningen kommer att leda till något positivt. Om jag t.ex. har diabetes så vore det dumt att inte äta en lågkolhydratkost bara för att det inte känns rätt i stunden. Vinsten en sådan kosthållning kommer att ha i längden övergår den ansträngning jag eventuellt känner inledningsvis. När det gäller livet som helhet tror jag dock att det är viktigt att lyssna på kroppen och känna efter om det man gör känns naturligt och roligt. Det är inte bara fysiska symptom som fungerar som vägvisare i livet utan även våra känslor hjälper oss att navigera rätt. Det gäller alla områden i livet.

Om inte jobbet känns naturligt och roligt så är det förmodligen inte rätt för dig. Om inte dina träningsrutiner känns naturliga och roliga så är de förmodligen inte rätt för dig. Om inte dina kompisrelationer känns naturliga och roliga så är de förmodligen inte rätt för dig. Resonemanget går att applicera på de flesta saker i livet och lösningen, när en motsättning mellan aktivitet och känsla uppstår, är alltid den samma. Lösningen är att göra en förändring genom att sluta och/eller börja med en sak. Om du känner att jobbet är fel för dig behöver du sluta (och förmodligen börja ett nytt). Om träningsrutinerna konstant resulterar i ett inre motstånd behöver du prova något annat osv…

Lösningen på problemet med motsättningar är väldigt enkel på papper men inte alltid i verkliga livet. Det är tufft att bryta sig loss från invanda aktiviteter även om de inte känns optimala. Rädslan för att misslyckas kan ta över och göra att vi stannar i något halvdant istället för att bryta loss och finna det som vi verkligen behöver. Det är tufft men ett absolut måste eftersom ingen mår bra av att leva ett liv som går emot det som är rätt för en själv.

När jag väl uppmärksammat att jag gjorde en del aktiviteter som jag inte gillade resulterade det i vissa förändringar. Den stora skillnaden är dock att jag idag känner efter ordentligt innan jag tar mig för nya aktiviteter. Istället för att göra det som allmänt är rätt och det som borde göras, försöker jag agera utifrån vad som känns rätt för mig. Det fina men det här perspektivet är att det jobbar förebyggande. Istället för att efter en tid komma på att en aktivitet inte känns naturlig och rolig så undviker jag att ens hamna där genom att känna efter och lyssna på kroppen vad den verkligen vill göra. Jag ser fortfarande mig själv som en nybörjare när det gäller att låta känslorna styra mitt liv och det är inte sällan som jag faller in i gamla vanor och gör något bara för att jag borde. Förhoppningsvis kommer jag på mig själv i god tid innan den nya aktiviteten blivit en rutin som är svår att bryta.

Hur en process likt ovan nämnda ter sig för olika människor är naturligtvis individuellt och det är svårt att ge råd hur man börjar lyssna på kroppen och känslorna. Jag delar ändå med mig av ett väldigt enkelt knep som kan vara en utgångspunkt i de flesta situationer som du ställs inför. Knepet är att lyssna på dina ordval inför något. Säger du att du måste göra något eller säger du att du vill göra något? Om du säger, jag måste gå till jobbet, jag måste träna, jag måste besöka X, så agerar du förmodligen inte i linje med det som är rätt för dig. Om du däremot säger, jag vill gå till jobbet, jag vill träna, jag vill besöka X, så är chansen stor att du agerar på ett sätt som ligger i linje med det som är rätt för dig.

dsc_0254
Vilken väg är rätt för dig?

Hälsa i allmänhet och optimerad hälsa i synnerhet bygger enligt mig på en respekt för att alla delar i livet påverkar oss. Det spelar ingen roll hur bra en kosthållning ser ut eller om sömnrutinerna är perfekt utformade om vi inte också lever ett liv som går i linje med våra inre värderingar och drömmar. För att nå dit tror jag att det är helt avgörande att vi börjar lyssna på kroppen och våra känslor och sedan agerar därefter.

Tack för att du läste, ha det bra!


Det här inlägget är skrivet av Håkan Eriksson.

Energi

Eftersom det här är en hemsida som inriktar sig på kost, livsstil och hälsa kan man tro att inlägget ska handla om energi från fett, protein och kolhydrater. Så är inte fallet. Även om det finns mycket att skriva om energi utifrån ett biokemiskt perspektiv, så kommer detta inlägg istället handla om något annat. Nämligen energi som en nödvändig ingrediens för att nå sina mål!

När det gäller energi så är sanningen att ingenting kan bli något utan att det tillförs just energi. Om du vill byta jobb måste du lägga energi på att söka andra jobb. Om du vill ha en bättre relation till någon måste du tillföra energi för att så ska ske. Om du vill publicera ett inlägg i veckan på din blogg så måste du lägga energi på att skriva.

Visst sker det ibland till synes slumpmässiga saker som leder till förbättringar i livet. Det sker dock väldigt många fler förbättringar som ett resultat av fokus, engagemang och genom att tillföra energi. Det går helt enkelt inte att räkna med att det du vill ska hända i ditt liv plötsligt uppenbaras genom ett magiskt fenomen. Om du vill att något ska hända måste du själv ta ansvar för att så ska ske genom att lägga energi, på rätt saker. Rätt saker? Ja det räcker inte att bara sätta upp ett mål och sen lägga energi på allt möjligt och hoppas att målet kommer närmre. Ett sådant oplanerat och ofokuserat tillvägagångssätt slösar snarare bort energi än det leder till något positivt.

Om våra förfäder som levde för 100 000 år sedan hade ett sådant tillvägagångssätt skulle det lett till en dödlig utgång. Tänk dig att maten är slut. Medlemmarna i stammen börjar tära på sina dyrbara reserver, hungern är påtaglig och svältdöden stirrar dem i vitögat. Alla i stammen är överens om vilket mål som måste uppnås för att förbättra situationen, nämligen skaffa mat genom att jaga djur eller samla växter. Då börjar alla medlemmar i stammen att göra allt annat än jaga eller samla. Några går ner till floden för att bada, någon klättrar upp i ett träd för att titta på utsikten och någon ändrar lite på stenformationen runt lägerelden. Om detta beteende fortsätter så dröjer det inte länge förrän den första personen i stammen svimmar av hunger och utmattning. Snart är alla döda.

Jag vet inte om du känner igen dig, men jag kan minnas oändligt många tillfällen då jag satt upp mål och lagt en plan för hur jag ska ta mig dit, för att sedan upptäcka att ingenting händer. Eller det är fel att säga att ingenting händer, för det gör det absolut. Men det är fel saker som händer. Om vi tar exemplet med ett blogginlägg varje vecka som är högst relevant i mitt eget fall så är det väldigt tydligt att det är lätt att lägga energi på fel saker. Låt säga att jag vill skriva ett inlägg till bloggen som handlar om blommor. Jag sätter av 3 timmar för att skriva inlägget, bara för att 4 timmar senare upptäcka att jag inte skrivit en rad. Istället har jag lagt energi och tid på att undersöka på nätet om diverse blomsorter, tittat på bilder av blommor och läst vad andra skrivit om blommor. Det är visserligen saker som kanske leder till inspiration för mitt eget inlägg, men det kan bli en ond cirkel som fortsätter i oändlighet. Här måste jag ta tillbaka mitt fokus och lägga energi på rätt sak, nämligen att skriva.

Nu kanske du tänker att det blir larvigt att ta upp exemplet om våra förfäder och deras hunger och jämföra det med till synes banala saker som att skriva ett inlägg i veckan på en blogg. Konsekvenserna är ju inte alls så stora när vi lägger energi på fel saker i modern tid. Nej kanske inte i jämförelse med svältdöden, men jag vill påstå att fel fokus och bortkastad energi leder till elände och olycka. Många människor lägger t.ex. massor med energi på ett jobb de egentligen inte vill ha. De drömmer om något annat, men fortsätter att göra samma sak som alltid. Relationer är en annan sak jag kommer att tänka på. Människor beklagar sig ständigt över dåliga relationer till människor i sin närhet, utan att det leder till någon förbättring. Det går att applicera detta resonemang på i princip allt som människor företar sig. En människa som vill nå ett mål och vet hur tillvägagångssättet för att nå målet ser ut men ändå lägger energi på saker som inte leder mot målet, är enligt min mening också på väg mot svältdöden. Inte bokstavligt såklart eftersom det idag finns mat att tillgå 24 timmar om dygnet, utan snarare själsligt. Ett liv där energi läggs på saker så att det kan pågå är inte samma sak som ett liv där energi läggs på saker så att det kan levas.

14

Om det stämmer att det är dödande för själen, varför är det då så vanligt att människor lägger massor av energi på saker som de egentligen inte vill? Och vad kan du göra för att bryta det mönstret?

Det finns naturligtvis en mängd svar på frågan varför människor fortsätter att lägga energi på saker de inte vill. Kanske beror det på att man inte vet vad man faktiskt vill. Kanske är det självkänslan och den inre rösten som påstår att man inte duger som man är. Kanske är det upplevelsen av att behöva anpassa sig till yttre omständigheter för att passa in som sätter käppar i hjulet. Det kan vara massor av olika anledningar som hindrar människor från att lägga energi på saker som för dem närmre sina mål, men en sak som jag tror är ofta förekommande har med mod att göra. Människor vågar inte. För även om det leder till själslig svältdöd att lägga energi på fel saker så kan det inge en viss trygghet. Om jag t.ex. stannar på mitt jobb som jag är kvalificerad för (men avskyr) så behöver jag i alla fall inte vara rädd för att misslyckas på ett nytt arbete. Om jag stannar i en relation (som plågar mig) behöver jag i alla fall inte riskera att bli ensam resten av livet. Om jag inte publicerar något inlägg på bloggen (fast jag vill) så riskerar jag i alla fall inte att ingen gillar vad jag skriver.

All förändring av var vi lägger vår energi innebär någon form av risk. Förändringen kan leda till något bättre eller till något sämre. Därför kräver en förändring per automatik ett risktagande och således mod. Därmed blir ett svar på frågan vad du kan göra för att bryta mönstret följande: Du kan våga!

”Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sin själ”

(Søren Kierkegaard)

Tack för att du läste och ha det så bra!

Välkommen att boka en konsultation om du vill ha stöd i din förändringsprocess.


Det här inlägget är skrivet av Håkan Eriksson.

Närvaro – konsten att vara i nuet

Att befinna sig just där man är, i nuet och ta beslut från just det ögonblicket är vad som kan kallas ”flow”. Flow är få förunnat och frågar du någon som upplevt flow om hur det är får du förmodligen många olika beskrivningar, men en gemensam nämnare är närvaro. Total närvaro där alla beslut sker utifrån reflex, känsla och behov för stunden, en kontakt med det ursprungliga i oss.

DSC_0011

Föreställ dig en grupp jägare för 150.000 år sedan, de rör sig snabbt och ljudlöst genom skogen. Tillsammans har de hittat ett villebråd som är tänkt att mätta resten av stammen. Villebrådet är relativt stort, starkt och bör respekteras för sin kraft men det är väl värt ett försök att ge sig på. Föreställ dig nu att samma grupp jägare medan de smyger sig närmare villebrådet, funderar på hur morgondagen ska se ut, hur nästa veckas väder kommer att bli eller hur stammen kring lägerelden har det. Känner du igen dig? Kanske sitter du i bilen på väg till jobbet men mentalt har du redan tagit tag i dagens sysslor, morgondagens tvätt och familjens räkningar. Kanske sitter du tillsammans med din sambo och äter samtidigt som TV:n står på och smarttelefonerna med social media går varma.

Vi tänker oss tillbaka till gruppen med jägare där stammens kvällsmiddag står på spel, likaså den enskilde jägarens hälsa och välmående. Om inte jägarna finner närvaro i stunden, använder sig av sina instinkter, reflexer och erfarenhet så finns risken att de utsätter varandra för fara. Detsamma gäller oss moderna människor. Är vi inte närvarande i trafiken, i relationer, mot oss själva och vår hälsa så uppstår olika risker. Det är mycket att begära att vi ska upprätthålla en ständig total närvaro. Det kanske inte ens är önskvärt då det finns ett värde i att kunna planera och organisera sin vardag och sitt liv. Planering och organisering kan till exempel frigöra tid och skapa utrymme för just stunder av närvaro. Det är i dessa stunder, då vi är i kontakt med nuet, som vi bör fatta beslut. Det kan vara beslut för stunden eller för framtiden, men helst bara ett åt gången för att säkerställa att det sker med närvaro. Har du någonsin varit med om att du har fattat flera beslut samtidigt och i efterhand förstått att de beslut du tog inte var de bästa? Risken med att ta flera beslut samtidigt är att samtliga blir lite sämre än om du tog ett beslut åt gången.

Brist på närvaro kan vara en stressfaktor. Stress är en kroppslig reaktion på ett antaget hot och vår kropp kan inte göra skillnad på huruvida hotet är verkligt eller inte. Ett antaget hot kan vara tankar på att kliva upp tidigt till jobbet nästa dag, gruppredovisningen på skolan eller mötet med chefen. Dessa tankar påverkar kroppen som kommer att mobilisera en överlevnadsstrategi, bland annat med hjälp av ett kortisolpåslag. Kortisolet mobiliserar kraft kortsiktigt för att vi ska klara av utmaningen i stunden, men långsiktigt bryter det ner oss och våra kroppar. Hur kan vi då göra för att hitta en balans? Genom att befinna oss i nuet och vara närvarande, kan vi komma bort från en del situationer som gör att vi redan i förtid utsätter vår kropp för stressreaktioner.

DSC_0022Vi behöver balansera beslutsfattandet mellan det pragmatiska och det instinktiva. Båda perspektiven behövs men för olika saker och anledningar. Genom att vara pragmatisk och strukturell kan vi skapa utrymme att vara närvarande och instinktiva, men vi måste träna på det.

  • Avsätt tid för planering. Begränsa tiden och välj till exempel en dag i veckan för planering av resterande vecka för att frigöra tid till att vara mer närvarande.
  • Hitta en aktivitet som får dig lugn och glad. Det kan vara en promenad, fisketur eller en stund med en bra bok.
  • Var både generös och ödmjuk inför dig själv och fundera på vad som verkligen är viktigt.
  • Använd inte alltid autopiloten, utan stanna upp och gör medvetna val.
  • Våga släpp taget ibland. Du behöver inte alltid vara i full kontroll, det mesta löser sig i alla fall.

Glöm heller inte att träning ger färdighet, det har tagit lång tid att lära sig hur man hanterar många saker samtidigt och det kommer att ta tid att finna närvaro. Det viktigaste är att göra medvetna val i vardagen för att skapa förutsättningar till att vara närvarande.

Hur gick det då för våra jägare? Som tur var har de tränat väldigt mycket på att vara närvarande, då detta varit av yttersta vikt för att klara av situationer som ändå inte skulle gå att planera i detalj. Vår stam har dock lyxen att inte behöva förhålla sig till moderna påfund som till exempel arbetslivet, internet, social media och nyheter. Testa att vara närvarande du med genom att stänga av TV:n, lägga undan telefonen och uppmärksamma tiden du har tillgänglig.

Närvaro tillsammans med andra kan vara något fantastiskt! Nästa gång skriver vi om stammen och vad den betyder för oss!


Vill du ha tips och idéer hur du optimerar din livsstil och ger utrymme för ett mer balanserat liv? Kontakta gärna oss med dina frågor och funderingar!