Närvaro – konsten att vara i nuet

Att befinna sig just där man är, i nuet och ta beslut från just det ögonblicket är vad som kan kallas ”flow”. Flow är få förunnat och frågar du någon som upplevt flow om hur det är får du förmodligen många olika beskrivningar, men en gemensam nämnare är närvaro. Total närvaro där alla beslut sker utifrån reflex, känsla och behov för stunden, en kontakt med det ursprungliga i oss.

DSC_0011

Föreställ dig en grupp jägare för 150.000 år sedan, de rör sig snabbt och ljudlöst genom skogen. Tillsammans har de hittat ett villebråd som är tänkt att mätta resten av stammen. Villebrådet är relativt stort, starkt och bör respekteras för sin kraft men det är väl värt ett försök att ge sig på. Föreställ dig nu att samma grupp jägare medan de smyger sig närmare villebrådet, funderar på hur morgondagen ska se ut, hur nästa veckas väder kommer att bli eller hur stammen kring lägerelden har det. Känner du igen dig? Kanske sitter du i bilen på väg till jobbet men mentalt har du redan tagit tag i dagens sysslor, morgondagens tvätt och familjens räkningar. Kanske sitter du tillsammans med din sambo och äter samtidigt som TV:n står på och smarttelefonerna med social media går varma.

Vi tänker oss tillbaka till gruppen med jägare där stammens kvällsmiddag står på spel, likaså den enskilde jägarens hälsa och välmående. Om inte jägarna finner närvaro i stunden, använder sig av sina instinkter, reflexer och erfarenhet så finns risken att de utsätter varandra för fara. Detsamma gäller oss moderna människor. Är vi inte närvarande i trafiken, i relationer, mot oss själva och vår hälsa så uppstår olika risker. Det är mycket att begära att vi ska upprätthålla en ständig total närvaro. Det kanske inte ens är önskvärt då det finns ett värde i att kunna planera och organisera sin vardag och sitt liv. Planering och organisering kan till exempel frigöra tid och skapa utrymme för just stunder av närvaro. Det är i dessa stunder, då vi är i kontakt med nuet, som vi bör fatta beslut. Det kan vara beslut för stunden eller för framtiden, men helst bara ett åt gången för att säkerställa att det sker med närvaro. Har du någonsin varit med om att du har fattat flera beslut samtidigt och i efterhand förstått att de beslut du tog inte var de bästa? Risken med att ta flera beslut samtidigt är att samtliga blir lite sämre än om du tog ett beslut åt gången.

Brist på närvaro kan vara en stressfaktor. Stress är en kroppslig reaktion på ett antaget hot och vår kropp kan inte göra skillnad på huruvida hotet är verkligt eller inte. Ett antaget hot kan vara tankar på att kliva upp tidigt till jobbet nästa dag, gruppredovisningen på skolan eller mötet med chefen. Dessa tankar påverkar kroppen som kommer att mobilisera en överlevnadsstrategi, bland annat med hjälp av ett kortisolpåslag. Kortisolet mobiliserar kraft kortsiktigt för att vi ska klara av utmaningen i stunden, men långsiktigt bryter det ner oss och våra kroppar. Hur kan vi då göra för att hitta en balans? Genom att befinna oss i nuet och vara närvarande, kan vi komma bort från en del situationer som gör att vi redan i förtid utsätter vår kropp för stressreaktioner.

DSC_0022Vi behöver balansera beslutsfattandet mellan det pragmatiska och det instinktiva. Båda perspektiven behövs men för olika saker och anledningar. Genom att vara pragmatisk och strukturell kan vi skapa utrymme att vara närvarande och instinktiva, men vi måste träna på det.

  • Avsätt tid för planering. Begränsa tiden och välj till exempel en dag i veckan för planering av resterande vecka för att frigöra tid till att vara mer närvarande.
  • Hitta en aktivitet som får dig lugn och glad. Det kan vara en promenad, fisketur eller en stund med en bra bok.
  • Var både generös och ödmjuk inför dig själv och fundera på vad som verkligen är viktigt.
  • Använd inte alltid autopiloten, utan stanna upp och gör medvetna val.
  • Våga släpp taget ibland. Du behöver inte alltid vara i full kontroll, det mesta löser sig i alla fall.

Glöm heller inte att träning ger färdighet, det har tagit lång tid att lära sig hur man hanterar många saker samtidigt och det kommer att ta tid att finna närvaro. Det viktigaste är att göra medvetna val i vardagen för att skapa förutsättningar till att vara närvarande.

Hur gick det då för våra jägare? Som tur var har de tränat väldigt mycket på att vara närvarande, då detta varit av yttersta vikt för att klara av situationer som ändå inte skulle gå att planera i detalj. Vår stam har dock lyxen att inte behöva förhålla sig till moderna påfund som till exempel arbetslivet, internet, social media och nyheter. Testa att vara närvarande du med genom att stänga av TV:n, lägga undan telefonen och uppmärksamma tiden du har tillgänglig.

Närvaro tillsammans med andra kan vara något fantastiskt! Nästa gång skriver vi om stammen och vad den betyder för oss!


Vill du ha tips och idéer hur du optimerar din livsstil och ger utrymme för ett mer balanserat liv? Kontakta gärna oss med dina frågor och funderingar!

3 svar på “Närvaro – konsten att vara i nuet”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.