Allt är bra.

Jag har många och starka åsikter om vad som är hälsosamt och använder den här bloggen för att förmedla mina ståndpunkter. I en modern värld där en stor del av det som omger oss är ohälsosamt kan det vara lätt att tänka på allt som INTE är bra. Det finns så otroligt mycket jag tycker är dåligt (inte bara hälsorelaterat) och det skulle vara lätt att skriva 100-tals blogginlägg om saker som jag inte håller med om eller ogillar. Det känns dock inte som en konstruktiv väg att gå. Varken vid skrivande av blogginlägg eller i livet.

Om jag väljer att skriva eller prata om vad jag inte vill göra eller vad jag inte tycker om så ger jag automatiskt energi till dessa ämnen. Jag tror att det är svårare att bli av med något dåligt, på ett privat och på ett globalt plan, om det tillförs energi. Det gäller oavsett om energin som tillförs är positivt eller negativt laddad. Vissa kallar det ”attraktionslagen” och andra att ”vi blir vad vi tänker och känner”. I grund och botten menar jag att det handlar om att vårt fokus hamnar på det vi tänker och känner oavsett om det är något vi anser är bra eller dåligt.

Vårt fokus styr sedan våra handlingar som i sin tur dikterar hur vårt liv ser ut. Jag tror att detta är en process där både vårt medvetna och omedvetna agerar i samklang för att uppfylla våra önskemål, alltså det vi har vårt fokus på. Ibland kan allt vi drömmer om uppfyllas i samma stund och ibland krävs det ett helt liv för att så ska ske. Det är inget mystiskt fenomen utan ett resultat av att vi agerar, medvetet och omedvetet, i linje med våra tankar och känslor.

För mig är det här ett andligt resonemang som inte behöver bekräftas vetenskapligt för att ha ett värde i mitt liv. Jag strävar efter att tänka på saker som jag är för och tycker om framför saker jag är emot och ogillar eftersom det känns meningsfullt i mitt liv och för att jag blir lyckligare. Det gäller även i mina relationer till andra människor, bekanta som obekanta. Istället för att beklaga mig över att andra människor gör fel ibland, enligt mitt sätt att se på något, försöker jag att tänka på det som är bra. Jag upplever att det går åt mycket mindre energi när jag inte behöver gå runt och tänka på samt bekymra mig över saker hos andra som stör mig. Det är en väldigt befriande känsla och en strategi som har förbättrat flera relationer i min omgivning.

Observera att jag är människa och ibland begår misstag vilket i detta sammanhang betyder att jag beklagar mig över något som är fel. Det är som sagt mänskligt och ibland kan klagande t.o.m. vara befriande. Om det däremot blir en stående rutin, ett livsperspektiv, ja då tror jag att det leder till ännu mer olycka i livet.

Om du lider av någon sjukdom eller hälsorelaterat problem tror jag att det finns mycket att vinna på att välja ett perspektiv som utgår från det som är bra, det som är friskt. Om du försöker att gå ner i vikt är det bättre att tänka på det som du redan gjort bra framför det som inte gått enligt planen. ”Yes, jag har gått ner två kilo” tillför energi till viktnedgång istället för: ”Skit, jag har inte gått ner 5 kilo som planerat” vilket tillför energi till stagnation.

Viktnedgång kanske är en banal sak i jämförelse med många allvarliga sjukdomar, men oavsett hur sjuk du är så finns något som är bra och friskt. Fokusera på det så kanske din resa mot ännu mer hälsa blir något lättare.

En liten disclaimer

Självklart kan det vara nödvändigt att säga ifrån ibland när man upplever att något är fel. Det jag delat med mig av ovan har ingenting med förtryck eller underkastelse att göra. Om någon t.ex. behandlar dig eller en medmänniska illa är det självklart att sätta ner foten och säga ifrån, även om det agerandet ”tillför energi” till något som är dåligt. Vidare går det inte att enbart tänka sig till sunda relationer eller en frisk kropp, utan en mängd faktorer är med och påverkar detta.

Däremot är jag övertygad om att en positiv inställning, inte bara gör saker lättare utan även för med sig mer av det goda.

Ha det bra!


Det här inlägget är skrivet av Håkan Eriksson.