Göra mer av, göra mindre av.

För en tid sedan frågade en god vän till mig om jag hade funderat på vad jag ”vill göra mer av” samt ”vad jag vill göra mindre av” i mitt liv för att lättare nå mina mål? Jag svarade spontant utan att reflektera eller intellektualisera särskilt mycket över vad jag sa. Mina svar då var följande: Jag vill äta mindre mejerier och jag vill planera min dag mer.

En förändring kräver som bekant att man börjar eller slutar med något. All annan strategi gör att läget som är kommer att bestå. Det kan dock vara tufft att sluta med saker helt och hållet eller börja med nya vanor från scratch. Därför tycker jag att ovan nämnda frågor är värda att fundera på med jämna mellanrum. De är enkla i sig men kan ha en kraftig effekt och möjligen hjälpa dig att få till en förändring som du längtar efter.

Det är nämligen viktigt att komma ihåg att kriterierna för förändring (börja eller sluta med något) inte betyder att det måste innebära helt nya vanor. Om man utgår från de aktiviteter som man redan gör och väljer att göra mer eller mindre av dessa har man också börjat eller slutat med något. Ta mitt exempel med mejerier. Om jag äter 10 ostskivor per dag så kan jag göra mindre av detta och äta 5 ostskivor per dag. Då har jag slutat att äta 5 ostskivor och således fått till en förändring.

Du kan ta vilken aktivitet som helst i ditt liv som du tycker är bra och göra mer av den så har du automatiskt förändrat något. Om du t.ex. har matlåda med dig till jobbet 2 dagar per vecka kan du börja med att ta matlåda 3 dagar (göra mer av). Om du dricker två burkar läst per vecka kan du sluta med en burk (göra mindre av) och därmed skapa en förändring som kan leda till bättre hälsa.

Mer tid i naturen, mindre tid inomhus.

Personligen tycker jag att dessa frågor är så viktiga att fundera på att jag har implementerat dem i min dagliga rutin av reflekterande. Varje kväll lägger jag ca tre minuter på att reflektera över dagen. Vad har varit bra? Vad är jag tacksam över? Vad vill jag göra mer av? Vad vill jag göra mindre av? Precis som när jag svarade min vän låter jag intuitionen leda mig och pressar inte fram några svar. Jag tror att det är viktigt med reflektion och upplever att dessa nya frågor hjälper mig att fatta bättre beslut angående vilka aktiviteter jag lägger min tid på.

Vad vill du göra mer av i ditt liv? Vad vill du göra mindre av? Kanske kan det vara värt att fundera på dessa frågor för att se om du kan göra en förändring mot det bättre enbart genom att ändra omfattningen på aktiviteterna du redan gör.

Lycka till!


Det här inlägget är skrivet av Håkan Eriksson.