Om Primal hälsa

logotext2

Primal hälsa är optimerad hälsa som uppnås genom en primal livsstil. Den primala livsstilen har för avsikt att stimulera våra gener på ett sätt som de är evolutionärt anpassade för. När så sker uttrycker generna sin fulla potential vilket leder till optimerad hälsa.

Under miljoner år har evolutionen format människan till en magnifik varelse, vars hela väsen syftar till att ta sig an en värld fylld av utmaningar. Det moderna samhället har dock rusat iväg i en riktning som inte går i linje med vår evolution. Artfrämmande ämnen och företeelser är idag mer regel än undantag. Våra kroppar utsätts ständigt för situationer som inte är naturliga för människan och därmed riskerar att påverka vår hälsa negativt. Exakt hur detta går till vet vi inte, men det står utom all tvivel att det bara är vi själva som kan ta tillbaka det magnifika i oss. Det är bara du som kan påverka hur du mår och har det. Du behöver dock inte oroa dig. Det är mycket enklare än du tror. Om du förstår vad dina gener är anpassade för blir det enklare att stimulera dem på rätt sätt. Det handlar inte om att du ska leva som på stenåldern rent bokstavligt. Du behöver bara acceptera att människans gener ser i princip likadana ut nu som för 10 000 år sedan. Med den vetskapen kan du leva ett hälsosamt modernt liv genom att göra kloka val och därmed optimera hur dina gener uttrycker sig. Det leder automatiskt till bättre hälsa. I korta drag handlar det om att tanka kroppen med saker som den är evolutionärt anpassad för. Det gäller bland annat mat, rörelse, sömn och stressreducering.

Vi på Primal hälsa har alla verktyg som behövs för att du ska bli den bästa versionen av dig själv och vi har som mål att du ska lyckas. Det enda vi kräver av dig är din tid. Vi är specialister på kost och tror att den största hälsovinsten uppnås genom just kosten. Vi har även kompetens och verktyg för att hjälpa dig hitta rätt med träning, sömn och stressreducering. Det är dina mål som styr upplägget på konsultationen. Boka en konsultation och låt Primal hälsa visa dig vägen till optimerad hälsa!