Kost- ett sätt att leva.

En optimal hälsa uppnås enligt oss genom en primal livsstil som bejakar vårt ursprung och strävar efter optimalt genuttryck. Optimal hälsa infinner sig inte om vi enbart koncentrerar oss på en del i livet. Först när vi tar ansvar för och ser över alla våra livsstilsval ger vi våra gener möjligheten att uttrycka sig optimalt och oss själva chansen att må så bra vi kan. Den primala livsstilen, som vi har för avsikt att beskriva utförligt i en serie inlägg, inkluderar alla delar som ligger till grund för en optimal hälsa. Den intresserade kan alltså hålla koll här på sidan och ta del av kommande fördjupningar av varje del.

Alla delar i den primala livsstilen är alltså viktiga för optimal hälsa, men enskilt störst betydelse har kanske maten vi stoppar i oss. Maten har en direkt effekt på energinivå, hormoner och humör, så därför börjar vi i den änden.

Ät när du är hungrig av det som finns tillgängligt skulle utifrån ett evolutionärt perspektiv vara det mest uppenbara och begripliga. För visst är det svårt att tro att våra förfäder ens kunde föreställa sig hur det skulle vara att ha obegränsad tillgång till mat? Det är nog snarare så att människan under hela sin utveckling istället fått vänja sig vid varierande tillgång till mat. Evolutionen har anpassat oss till att klara av långa stunder med begränsad tillgång genom att utveckla ett lagringssystem som tar vara på energin då tillgången på mat är god. Vi menar såklart människans till synes obegränsade förmåga att lagra fett. Om du som jägare och samlare för 20 000 år sedan lyckades lägga på dig några extra kilon fett kunde det innebära skillnaden mellan liv och död när tillgången på mat blev sämre följande månader. Idag är några extra kilo runt magen, lår och höft inte livsnödvändiga och kanske inte heller önskvärda.

Under tusentals år fanns det ingen anledning för människan att reflektera över vad eller när vi skulle äta. Det fanns inga kostrekommendationer, inga dieter, inga 5 mål om dagen teorier, eller andra uppmaningar som våra förfäder hade att ta hänsyn till. För att överleva handlade det om att anpassa sig till sin omgivning, äta det som var tillgängligt och ta tillvara på allt som man kom över.

Exakt vad kosten som våra förfäder åt innehöll är inte det som är viktigast att försöka kopiera. Faktum är att det inte finns en specifik kost som alla människor under tusentals generationer åt. Istället var det förmodligen en väldigt stor variation av mat som intogs beroende på vad som fanns tillgängligt där man befann sig. Det är dock lätt att rada upp exempel på modern mat som INTE fanns att tillgå under miljontals år. Det är endast under de senaste 5000-10000 åren som människan varit bofast, brukat jorden och därmed infört modern mat som t.ex. spannmål och mejeriprodukter. Ännu senare på tidsaxeln har det raffinerade sockret och processad mat introducerats i människans kost. Utifrån ett evolutionärt perspektiv, och vetskapen om att människan utvecklats under flera miljoner år, är några tusen år en extremt kort period. Det finns inte mycket som tyder på att människan har hunnit anpassa sig fullt ut till dagens moderna mat, även om det finns undantag. Vi är alltså biologiskt mer lik våra förfäder än någon slags modern människa, så spannmål, processad mat och raffinerat socker är därför exempel på artfrämmande mat. Det fanns inte tillgängligt under majoriteten av människans utveckling och vi är inte fullt ut anpassade för att äta det.

Den moderna maten må smaka gott (eller?) men mycket tyder på att vårt avsteg från artriktig föda har skapat stora problem. Det finns aldrig bara en sida av myntet men ohälsosam och artfrämmande mat är en av orsakerna till att flera sjukdomar exploderat i förekomst under modern tid. Hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och mag- och tarmproblem är några exempel på moderna fenomen som delvis kan härledas till en förändrad kost för människan. Självklart måste även andra förändringar i människans livsstil tas med i beräkning som orsak till ohälsa.

I detta läge tycker vi att det är viktigt att poängtera det uppenbara, nämligen att människor är olika. Det finns inte en kost som är optimal för alla människor. Vissa personer mår bättre av att utesluta raffinerat socker helt, medan andra kan hantera en viss mängd utan att hälsan försämras. Det samma gäller t.ex. mejeriprodukter som vissa tycks må väldigt bra av att inkludera i sin kost medan andras hälsa totalt havereras om de äter mejerier. Evolutionen och våra förfäders kost ger oss en utmärkt plattform för att förstå vad som är bra mat även i en modern tidsålder, men för att finna en individualiserad optimal kost räcker det inte att titta bakåt i tiden. Utöver den individuella förmågan att tolerera vissa födoämnen eller inte, måste man även väga in personens syfte med kosten. Om syftet är att bygga upp en så bra långsiktig hälsa som möjligt, undvika välfärdssjukdomar och leva till 100 år så ser kostupplägget ut på ett visst sätt. Om syftet däremot är att prestera på elitnivå inom en viss idrott kan upplägget på kosten behöva modifieras. Vi på Primal hälsa utgår alltid från att lägga en bra plattform, utifrån ett evolutionärt perspektiv, för att sedan göra justeringar beroende på personens egna syften och mål. I grunden är det dock alltid naturlig, näringstät och giftfri mat som inkluderas i den primala livsstilen.

Vad ska man då äta utifrån ett evolutionärt perspektiv? Vilt kött och blåbär sju dagar per vecka? Ja, om du vill och mår bra av det så kan det nog fungera. Om du däremot vill ha lite mer variation så kan du välja och vraka bland fler vegetabilier och animalier. Grunden i en hälsosam primal kost utgörs av naturlig, näringstät och giftfri mat och basen ska vara vegetabilier och animaliska produkter. Därtill kan du lägga till annan mat beroende på livsstil, syften och mål för att hitta en optimal kost som passar just dig. Vi vill påstå att människans respons på den primala kosten gör att det inte finns någon anledning att fundera på hur mycket mat som är rätt mängd eller när du ska äta. Det kommer kroppen att sköta automatiskt. När den får rätt bränsle så regleras hormonerna som styr hunger, mättnad och viktstabilisering. Du kan alltså koncentrera dig på vilken fantastisk mat som ska få stå på menyn idag utifrån ett oändligt utbud av kött, fisk, fågel, ägg, skaldjur, grönsaker, frukt, bär och nötter. Den primala kosten är utomordentligt hälsosam och fantastiskt god!

DSC_0015

Det går inte att ta ett evolutionärt perspektiv på kost utan att skriva något om paleolitisk kost. Paleolitisk kost, eller paleo som förkortningen lyder, är ett samlingsnamn för en tidsepok (paleolitikum) under evolutionen som varade för ungefär mellan 2,5 miljoner år och 10000 år sedan. Som med mycket i världen finns det olika definitioner och varianter även av paleokost. Vissa hävdar bestämt att människan endast bör äta sådan mat som fanns tillgänglig under paleolitikum utan hänsyn till individuella skillnader, syften och mål. Andra intar en mer förlåtande ställning och använder paleokost som ett utgångsläge för att sedan lägga till modern mat utifrån egna principer.

Vi på primal hälsa är övertygade om att optimal hälsa uppnås genom att bejaka vårt ursprung. Således är ursprungskosten och artriktig mat väldigt viktig i en hälsosam livsstil. Vi tror dock att det är viktigt att inta en ödmjuk inställning och vara beredd att ändra sig vartefter forskningen gör nya fynd och upptäkter. Faktum är som sagt att det idag är helt omöjligt att säga exakt vad människan ätit och inte ätit under sin utveckling. Istället för att t.ex. fastna i vad som är paleo eller inte tror vi att det är bättre att lära känna sin egen kropp och vad man presterar bra på. Fokus ska dock alltid ligga på naturlig, näringstät och giftfri mat med en grund av vegetabilier och animaliska produkter. Det är inte komplicerat, särskilt dyrt eller konstigt att anamma den primala kosten. När du väl fått grepp om grundprinciperna blir kosten ett sätt att leva!

Nu när kosten är på plats är det snart dags att ta sig an nästa del i den primala livsstilen, nämligen rörelse. Välkommen åter!

Om du vill ha hjälp med att ändra kosten och få mer energi i vardagen är du välkommen att boka en konsultation eller kolla in våra utbildningar.