Primal hälsas livsstilshjul

Den primala livsstilen är inget nytt fenomen. Den har existerat i flera hundra tusen år, formats av evolutionen och lämnat ledtrådar i våra gener för att vi ska kunna förstå den. Våra förfäder behövde inte läsa sig till kunskap om den primala livsstilen då miljön som de vistades i inte gav några andra alternativ än att leva primalt. Det fanns inga andra alternativ än att äta det som var tillgängligt i naturen, införskaffa det på egen hand samtidigt som man tog sig an alla utmaningar som kom i vägen.

Idag ser miljön som människan vistas i väldigt annorlunda ut än för 100000 år sedan. Våra gener däremot är i princip lika och förväntar sig samma stimulans idag som då. Denna markanta förändring av omgivningen har gjort att nutidens människor ställs inför väldigt många val när det gäller kost och livsstil. Val som antingen gör gott för hälsan eller förstör den. Det här har fått hälsointresserade personer runtomkring i världen att ta fram modeller för att beskriva livsstilar utifrån ett evolutionärt perspektiv. Det finns idag flera sådana modeller, där Mark Sissons Primal Blueprint och Kriss Kressers 14FOUR kan nämnas som några. Primal hälsas livsstilshjul är vår modell av en livsstil som optimerar hälsan.  

PH_snurrPrimal hälsas livsstilshjul består av 8 olika delar som tillsammans bildar en helhet kring vad som optimerar hälsan. Hjulet symboliserar den eviga rörelsen i livet samt att helheten aldrig blir bättre än summan av delarna. Varje del i sig är ett kraftfullt verktyg för att påverka och förändra hälsan till det bättre, men det är just helheten av delarna som tillsammans kommer att göra den största skillnaden för dig och din hälsa. 

Vi har skrivit ingående om varje respektive del i Primal hälsas livsstilshjul och du kan ta del av detta genom att följa länkarna i sammanfattningen nedan. Gör dig själv en tjänst för livet genom att ställa om till en primal livsstil. Vill du ha personlig vägledning hjälper vi dig gärna. Lycka till!

Primal hälsas livsstilshjul, en sammanfattning.

Kost.

Maten har kanske enskilt störst betydelse för hälsan och en direkt effekt på energinivå, hormoner och humör. Kosten bör utgöras av naturlig, näringstät och giftfri mat. Basen ska vara vegetabilier och animaliska produkter som kött, fisk, fågel, ägg, skaldjur, grönsaker, frukt, bär och nötter.

Rörelse.

Allting levande i världen är i ständig rörelse och utan den skulle vi inte överleva. Rör på dig ofta i ett långsamt tempo och ansträng dig hårt någon gång ibland. Mellan de hårda passen är det viktigt med vila och återhämtning.

Sömn.

Under sömnen repareras celler, immunförsvaret stärks och hjärnan bearbetar intryck. Det är viktigare med kvalité framför kvantitet när det gäller sömn och vila, men du bör få runt 7-9 timmars sömn varje natt.

Naturen.

Det är i naturen människan utvecklats som art och att vistas i den för med sig en mängd fördelar, t.ex. motion på ett naturligt sätt och D-vitamin från solen. Ta alla tillfällen i akt för att komma ut i naturen och upplev den helande kraften.

Närvaro.

Vi lever i en tid med mängder av krav och stimulans som vi inte är anpassade för, vilket kan leda till stress och annan ohälsa. Ett sätt att undvika ohälsa är genom att skapa förutsättningar för medveten närvaro.

Stammen.

När vi föds är vi beroende av andra för att överleva. Det följer med oss genom hela livet, människan är evolutionärt anpassad till ett liv i gemenskap med andra. Idag är det inte lika självklart att vi lever i grupp utan du måste aktivt söka upp den själv.

Hjärnan.

Hjärnan är det som definierar människan som art, men den är inte anpassad utifrån dagens samhälle. Hjärnan kan lätt bli överbelastad av intryck vilket kan leda till ohälsa. Ge din hjärna rätt förutsättningar och träning.

Kreativt och kritiskt tänkande.

Lita inte blint på andra utan tänk kritiskt och kreativt. Om du gör det kan du hitta det som är sant för dig.

Kreativt och kritiskt tänkande.

Vi har nu kommit till sista delen i den primala livsstilen, där alla delar var för sig kan förbättra hälsan. Kanske är det enklast att börja med en sak i taget, men det är när vi sätter ihop en helhet av delarna som det händer genomgående hälsosamma saker. Den sista delen handlar om att vara kritisk till information vi finner ute i världen, på nätet, från vänner, från specialister och experter. Detta gäller naturligtvis även den information som vi på Primal hälsa presenterar.  Vi behöver träna på att förhålla oss till information på ett förnuftigt sätt, att hela tiden vara kritiska till vad andra vill förmedla. Först då kan vi finna vad som är sant för oss.

Kritiskt tänkande kan definieras som att självständigt reflektera, analysera och värdera information. Kritiskt tänkande handlar också om att ifrågasätta information. På så sätt finner vi alternativ till den inslagna väg vi befinner oss på och kan skapa kontraster i livet. Einstein ska ha sagt att:

definitionen av idioti är att göra samma sak om och om igen och samtidigt förvänta sig ett annat resultat”.

Det kritiska tänkandet bör leda oss mot nya och kreativa lösningar på problem som kommer i vår väg. Det är så vi har utvecklats som art och så vi utvecklas som individer.

Genom evolutionen har ett kritiskt och kreativt tänkande många gånger varit avgörande för vår överlevnad. Vi har t.ex. varit tvungna att förhålla oss till rivaliserande grupper, värdera varor vid byteshandel och fundera på sanningsinnehållet i storslagna historier. Ett kritiskt förhållningssätt har hjälpt våra förfäder att inte begå onödiga misstag eller hamna i fällor, vilket hade kunnat ske om allt beslutsfattande skett utan eftertanke. Ett kreativt tänkande tillsammans med ett öppet sinne bidrog också till att människan tog sig an större utmaningar än de som fanns på savannen där allt började.

Genom en DSC_0022stark drivkraft och en lika stark nyfikenhet började människan sprida sig från området som idag är Afrika. Självklart fanns det flera anledningar till att våra förfäder förflyttade sig, t.ex. brist på mat och hård konkurrens. Även om det fanns skäl som gjorde att våra förfäder inte hade något val, så vill vi påstå att det är ett evolutionärt, starkt och genetiskt behov att utforska och utvecklas.

Om inte drivkraften och nyfikenheten funnits där, hade kanske inte våra förfäder valt att ta steget ut i det okända och därmed inte koloniserat världen. Det fanns inga garantier att chanserna för överlevnad var större bortom den kända terrängen, men att stanna kvar och stagnera i utveckling var aldrig ett alternativ för våra förfäder. Det borde inte vara ett alternativ för oss moderna människor heller. Även om förutsättningarna kan skilja sig mellan individer, så är möjligheterna idag oändliga när det gäller både personlig och kollektiv utveckling. Utveckling sker dock inte automatiskt utan kräver ett kritiskt och kreativt förhållningssätt.

Våra förfäders kreativa tänkande, öppna sinne och drivkraft har gjort att vi är fantastiska på att fatta beslut när vi ställs inför nya omständigheter. Till vardags kunde nog våra förfäder lita mycket på sin erfarenhet och intuition när de fattade beslut. Det hände inte så stora saker varje dag och informationsflödet var väldigt begränsat. Ibland, när större frågor dök upp, fick våra förfäder stanna upp och ta till hjärnan och dess förmåga att tänka kritiskt och kreativt. Idag råder helt andra förutsättningar när vi ska fatta beslut. Vi befinner oss ständigt i en strid ström av information från reklam, myndigheter, sociala medier, vänner, bekanta, experter m.m. Det kan bli farligt att enbart låta instinkten leda oss i mötet med denna information. Instinkt och känsla är absolut viktiga, men det massiva informationsflödet och mängden beslut som vi behöver fatta varje dag kräver en annan strategi.

Normalt fattar vi många beslut baserat på våra erfarenheter. Om något har fungerat förut beslutar vi oss för att göra mer av detta. Våra erfarenheter är i bästa fall så pass bra att besluten som vi tar med hjälp av dessa blir riktigt bra. Men det kan lika gärna vara så att det som är baserat på erfarenhet är riktigt dåligt i förhållande till hur det skulle kunna bli, om vi förhöll oss kritiskt och kreativt inför ett beslut. Om du t.ex. tycker att det traditionella rådet, att äta 5 gånger per dag, är ett utmärkt sätt att reglera blodsockret på så är risken stor att du fortsätter med det. Om du däremot förhöll dig kritisk till detta råd och sökte efter annan information så ökar chansen att du slipper drabbas av en utmattad bukspottkörtel. Inför en ny vana och ställ dig frågan ”varför” så fort du är i färd att fatta ett beslut. Varför, varför, varför är en bra strategi när beslut ska fattas.

Genom att vara kreativa och kritiska kan vi ställa påståenden mot varandra, värdera och analysera för att sedan fatta bättre beslut. Vi kan, om vi vill och jobbar för det, förhålla oss till kunskap som något föränderligt. Det finns nämligen mycket information om hälsa att ta in som omsatt i praktiken kan förändra ditt liv till det bättre. Det gäller dock att inte köpa allt som sägs då det även finns extremt mycket information som inte kommer att bidra till ökat välmående. Vi tror att det blir för enkelspårigt att enbart utgå från vem som levererar informationen när nyttan av den ska värderas. En fin titel, vit rock eller hög ålder är exempel på sådant som inte automatiskt betyder att personen är värd att lyssna på mer än någon annan. Det är informationen i sig som ska värderas på ett kritiskt och kreativt sätt, inte vem som levererar den. Det kan dock ibland vara värdefullt att låta en specialist guida dig kring dina frågor. Du har själv valet, ansvaret och möjligheten att värdera och ifrågasätta den information som levereras. Det finns inte en sanning utan bara din sanning.


Vill du ha tips och idéer hur du optimerar din livsstil och ger utrymme för ett mer balanserat liv? Kontakta gärna oss med dina frågor och funderingar!

Stammen – för utveckling

Vi har tidigare skrivit om vikten av att vistas i naturen där vi har vårt ursprung. Det var i naturen som våra förfäder fann mat, skydd, trygghet och upplevelser samt utvecklades som art. En ensam människa på den afrikanska slätten eller i en djup djungel skulle förmodligen inte utvecklas eller ens bli långlivad. Under majoriteten av människans evolution har vi levt i grupper, starkt sammanhållna av sociala och familjära band för överlevnad. Det var tillsammans med andra i stammen som utvecklingen gick framåt och än idag är viljan att känna tillhörighet djupt rotat i oss.

Redan vid födseln, då vi är som mest sårbara, är vi programmerade att knyta an till andra. Som nyfödd är anknytningen och kontaktskapandet vår enda chans för överlevnad, men viljan att socialisera tycks följa med oss genom hela livet. Som barn testar vi och lär oss de sociala spelreglerna genom lek och deltagande i aktiviteter med andra. Som vuxna söker vi som regel efter en partner att knyta djupa kärleksband till. Men utöver instinkten att bilda par och familjer så söker vi som vuxna även efter att skapa sammanhang med andra utanför den närmsta familjekretsen. Vi är sociala varelser och det är tillsammans med andra som magiska saker händer.

Kanske kan du minnas något tillfälle då du upplevt saker tillsammans med andra och som du idag förknippar med starka känslor. Det kan vara en idrottsprestation, naturupplevelse eller något annat som fick er att känna stark sammanhållning och glädje. Det kan även vara något obehagligt som hänt, men där stödet från andra gjort att det gått att utstå det som är jobbigt. I genuina grupper med andra människor blir positiva upplevelser starkare och obehagliga situationer mer hanterbara. Magiska saker sker inte automatiskt bara för att man samlar ett gäng individer i en grupp, utan det krävs att varje individ i gruppen vågar dela med sig av och visa både sina starka sidor och de saker som skrämmer en. Att befinna sig i en starkt sammanhållen grupp betyder att individen blir sårbar, men samtidigt väldigt stark.

Motsatsen, ensamhet, leder inte till något magiskt. Istället kan isolering, utanförskap och få sociala kontakter leda till ohälsa i form av stress, psykiska besvär och även fysiska problem.  Det rapporteras ständigt om att den psykiska ohälsan försämras i Sverige och 2014 var akut stressreaktion den vanligaste diagnosen vid sjukskrivning (försäkringskassan, statistik och analys). Självklart finns det många orsaker till att människor blir sjukskrivna och det är inte vår avsikt att måla ut enbart en. Hela livsstilen, gener och omgivande faktorer spelar roll när människor blir sjuka. Dock anser vi att människan evolutionärt är anpassad till ett liv i gemenskap med andra. När vi gör avsteg från vad vi är anpassade för så kan det leda till ohälsa, oavsett om det gäller kost, rörelse eller att inte uppleva tillhörighet i en grupp.

DSC_0097

Att ingå i en grupp var som sagt naturligt för våra förfäder och inget som varje individ behövde tänka särskilt mycket på. Deltagandet skedde automatiskt och därmed kom även alla fördelar med på köpet. Dagens samhälle skiljer sig avsevärt från det som våra förfäder hade att förhålla sig till. Idag har vi i västvärlden gått från att leva i grupper till att leva i små familjer eller ensamma. Självklart har alla rätt att göra sina egna val och ibland är ensamhet säkert bättre än att tillhöra en grupp, särskilt då det finns grupper som inte fostrar deltagarna i en positiv riktning. Om det däremot finns en önskan om att tillhöra en grupp så är det inte alltid som det kan ske naturligt utan ansträngning. Idag kan en person behöva söka upp andra för att kunna uppleva allt det fina som grupptillhörighet innebär. Ett gemensamt intresse är ofta en bra utgångspunkt för att öka sitt sociala kontaktnät. Det finns föreningar och organisationer för det mesta idag och alltid är det något som passar. Många gånger får dock fysiska möten stryka på foten för sociala medier och annan kommunikation på nätet. Trots att det är enklare än någonsin att nå ut till människor över hela världen och därmed finna likasinnade så verkar det som att vi är ensammare än någonsin. Kontaktskapande via internet kan på inga vis nå upp till vad det innebär att träffa andra människor i riktiga livet. Vid fysiska möten aktiveras vårt ursprungliga arv och goda hormoner frigörs inom oss, vilket förmodligen inte sker i samma utsträckning när vi träffas via en skärm. I en grupp kan vi utmana gamla föreställningar och idéer och våga prova nya saker, både mentalt och fysiskt. I en grupp kan vi testa våra gränser, utvecklas och ibland falla handlöst men då med säkerheten att gruppen finns där och fångar upp oss.

Om du känner för att utveckla ditt eget deltagande och hitta din primala stam så finns det en mängd aktiviteter som är bra att göra själv, men fantastiska att göra tillsammans med andra. Listan kan göras lång, men vi har valt ut några favoriter. Alla förslag bygger på att du tar ansvar och söker upp eller samlar ihop en grupp människor som också vill uppleva saker tillsammans.

Rör på dig tillsammans med andra.

Det kan till exempel innebära att du blir medlem på ett gym och tar del av deras träningsaktiviteter som sker i grupp. Det får gärna vara sådan typ av träning där man tävlar mot sig själv och sina mål men stöttas av andra att nå dem. Det kan även innebära att du börjar med någon lagidrott som bygger på just gemenskap, eller något annat som väcker ditt intresse. Oavsett vad du väljer att börja med så är vi säkra på att du kommer att få en positiv upplevelse. Kombinationen av rörelse och grupptillhörighet har dubbel effekt på utsöndringen av goda hormoner som får oss att må bra.

Ge dig ut på äventyr tillsammans med andra.

Nu menar vi inte att ni måste planera en expedition till Antarktisk eller vandra genom Amazonas (om ni inte vill) för att det ska räknas som äventyr. Nej, försök istället att samla en grupp människor och gör något som är nytt för er. Kanske innebär det att ni ger er ut och tältar en natt tillsammans, gör en lägereld och tittar på stjärnorna. Kanske är det en fisketur på älven som är ert gemensamma äventyr, eller kanske är det ett besök på den botaniska trädgården som kittlar era nerver. Oavsett vad ni kommer fram till att ni vill göra så sker det speciella saker när vi upplever något för första gången tillsammans med andra.

Införskaffa, laga och avnjut mat tillsammans.

Självklart ska maten som ni intar vara naturlig, näringstät och giftfri, men därutöver är det bara fantasin som sätter gränser. Ta er tid och planera upplägget, fördela arbetsuppgifter och tillaga med kärlek. Mat som är lagad och äts tillsammans med andra smakar fantastisk gott.

Dela med dig av något du är bra på.

Besitter du kanske någon färdighet som andra också vill lära sig? Dela med dig genom att bjuda in till aktivitet. Använd sociala nätverk och andra plattformer för att berätta vad du kan hjälpa till med och samla en grupp. Genomför!

Utveckla något som du vill bli bra på.

Gå med i en grupp där du utmanas att lära dig nya saker genom att omge dig med personer som redan behärskar den färdighet du eftersträvar. Det spelar ingen roll vilken aktivitet det gäller då det alltid är utvecklande att lära sig nya saker.

Jobba mot förändring.

Har du kanske länge drömt om att förändra något hos dig själv men inte kommit igång? Vill du gå ner i vikt, sluta röka eller förbättra dina relationer? Vad du än längtar efter att förändra hos dig själv så finns det garanterat andra människor som vill samma sak. Sök upp dessa och ta tag i utmaningarna. En förändring kräver hårt arbete men tillsammans blir det lättare.

Om du fortfarande funderar på varför det skulle vara bra att utveckla dina sociala kontakter och din grupptillhörighet så kan du alltid vända dig till Primal hälsa direkt för en enskild konsultation.

Tack för denna gång. I nästa inlägg skriver vi om hjärnan och vad som kan vara värt att tänka på när vi använder den. Självklart utifrån ett evolutionärt perspektiv.

Närvaro – konsten att vara i nuet

Att befinna sig just där man är, i nuet och ta beslut från just det ögonblicket är vad som kan kallas ”flow”. Flow är få förunnat och frågar du någon som upplevt flow om hur det är får du förmodligen många olika beskrivningar, men en gemensam nämnare är närvaro. Total närvaro där alla beslut sker utifrån reflex, känsla och behov för stunden, en kontakt med det ursprungliga i oss.

DSC_0011

Föreställ dig en grupp jägare för 150.000 år sedan, de rör sig snabbt och ljudlöst genom skogen. Tillsammans har de hittat ett villebråd som är tänkt att mätta resten av stammen. Villebrådet är relativt stort, starkt och bör respekteras för sin kraft men det är väl värt ett försök att ge sig på. Föreställ dig nu att samma grupp jägare medan de smyger sig närmare villebrådet, funderar på hur morgondagen ska se ut, hur nästa veckas väder kommer att bli eller hur stammen kring lägerelden har det. Känner du igen dig? Kanske sitter du i bilen på väg till jobbet men mentalt har du redan tagit tag i dagens sysslor, morgondagens tvätt och familjens räkningar. Kanske sitter du tillsammans med din sambo och äter samtidigt som TV:n står på och smarttelefonerna med social media går varma.

Vi tänker oss tillbaka till gruppen med jägare där stammens kvällsmiddag står på spel, likaså den enskilde jägarens hälsa och välmående. Om inte jägarna finner närvaro i stunden, använder sig av sina instinkter, reflexer och erfarenhet så finns risken att de utsätter varandra för fara. Detsamma gäller oss moderna människor. Är vi inte närvarande i trafiken, i relationer, mot oss själva och vår hälsa så uppstår olika risker. Det är mycket att begära att vi ska upprätthålla en ständig total närvaro. Det kanske inte ens är önskvärt då det finns ett värde i att kunna planera och organisera sin vardag och sitt liv. Planering och organisering kan till exempel frigöra tid och skapa utrymme för just stunder av närvaro. Det är i dessa stunder, då vi är i kontakt med nuet, som vi bör fatta beslut. Det kan vara beslut för stunden eller för framtiden, men helst bara ett åt gången för att säkerställa att det sker med närvaro. Har du någonsin varit med om att du har fattat flera beslut samtidigt och i efterhand förstått att de beslut du tog inte var de bästa? Risken med att ta flera beslut samtidigt är att samtliga blir lite sämre än om du tog ett beslut åt gången.

Brist på närvaro kan vara en stressfaktor. Stress är en kroppslig reaktion på ett antaget hot och vår kropp kan inte göra skillnad på huruvida hotet är verkligt eller inte. Ett antaget hot kan vara tankar på att kliva upp tidigt till jobbet nästa dag, gruppredovisningen på skolan eller mötet med chefen. Dessa tankar påverkar kroppen som kommer att mobilisera en överlevnadsstrategi, bland annat med hjälp av ett kortisolpåslag. Kortisolet mobiliserar kraft kortsiktigt för att vi ska klara av utmaningen i stunden, men långsiktigt bryter det ner oss och våra kroppar. Hur kan vi då göra för att hitta en balans? Genom att befinna oss i nuet och vara närvarande, kan vi komma bort från en del situationer som gör att vi redan i förtid utsätter vår kropp för stressreaktioner.

DSC_0022Vi behöver balansera beslutsfattandet mellan det pragmatiska och det instinktiva. Båda perspektiven behövs men för olika saker och anledningar. Genom att vara pragmatisk och strukturell kan vi skapa utrymme att vara närvarande och instinktiva, men vi måste träna på det.

  • Avsätt tid för planering. Begränsa tiden och välj till exempel en dag i veckan för planering av resterande vecka för att frigöra tid till att vara mer närvarande.
  • Hitta en aktivitet som får dig lugn och glad. Det kan vara en promenad, fisketur eller en stund med en bra bok.
  • Var både generös och ödmjuk inför dig själv och fundera på vad som verkligen är viktigt.
  • Använd inte alltid autopiloten, utan stanna upp och gör medvetna val.
  • Våga släpp taget ibland. Du behöver inte alltid vara i full kontroll, det mesta löser sig i alla fall.

Glöm heller inte att träning ger färdighet, det har tagit lång tid att lära sig hur man hanterar många saker samtidigt och det kommer att ta tid att finna närvaro. Det viktigaste är att göra medvetna val i vardagen för att skapa förutsättningar till att vara närvarande.

Hur gick det då för våra jägare? Som tur var har de tränat väldigt mycket på att vara närvarande, då detta varit av yttersta vikt för att klara av situationer som ändå inte skulle gå att planera i detalj. Vår stam har dock lyxen att inte behöva förhålla sig till moderna påfund som till exempel arbetslivet, internet, social media och nyheter. Testa att vara närvarande du med genom att stänga av TV:n, lägga undan telefonen och uppmärksamma tiden du har tillgänglig.

Närvaro tillsammans med andra kan vara något fantastiskt! Nästa gång skriver vi om stammen och vad den betyder för oss!


Vill du ha tips och idéer hur du optimerar din livsstil och ger utrymme för ett mer balanserat liv? Kontakta gärna oss med dina frågor och funderingar!

Naturen – ursprunget

DSC_0008Det första dagsljuset bryter varsamt genom lövverket och små strålar av sol letar sig ner till undervegetationen. Gruppen på 15 individer gömde sig från gårdagens regn under en klippa som skjuter ut likt ett skyddande stod. Elden som gjordes i ordning kvällen innan glöder fortfarande försiktigt. Alla vaknar upp till ljudet av fåglar som ger sig ut bland trädkronorna för att hitta mat för dagen. Detsamma gäller för gruppen där arbetet fördelas mellan de individer som är redo nog att ge sig ut för dagens jakt och samlande av föda.

Nattens regn ligger varligt kvar likt en sval smekning över marken och fötterna svalkas uppfriskande när jägarna tillsammans ger sig ut i det gröna ljuset. Tempot är inte särskilt högt, men tillräckligt för att gruppen ska jaga och spurta förbi varandra om vartannat. Lungorna fylls av den sista luften från nattens regn och en frisk känsla sprider sig i gruppen. Ljudet från ett rinnande vatten gör att tempot saktar ner ännu mer och solen bryter igenom lövverket där vattnet skapar en bred gata för ljuset. Värmen gläder jägarna och de njuter tillsammans i tystnad medan de letar efter spår från djur. Deras erfarenhet säger att många djur kommer till vattnet för att fylla på sina vätskedepåer.

De som blev kvar vid nattens glöd för att vila ser till att mata glöden till en stolt eld samtidigt som de ser över närområdet och plockar in vad de finner användbart. De utbyter något skämt om att det inte går att veta ifall gruppen med jägare kommer tillbaka med något ätbart, än mindre ifall det smakar gott. De har varit med förut och ser till att det finns en del bär och nötter tillgängligt när de andra kommer tillbaka. Med lite tur och massor av erfarenhet hittar de ganska fort både bär och nötter men också några fågelägg, så de bestämmer sig att på rygg hålla elden sällskap tills jägarna är tillbaka. Luften är frisk men elden värmer och det är inte så svårt att sluta ögonen för att längta efter nästa varma måltid. Ynglingarna håller sig tillräckligt långt bort från elden och de äldre så att deras lek inte ska störa, men tillräckligt nära så de snabbt kan hitta tillbaka om något alldeles för spännande händer. De hjälps åt att klättra på den del av klippan som inte är så brant. Ganska snart når de tillräckligt högt upp för att solen ska ha hittat en fläck som de kan samsas om att lägga sig i för att njuta en stund av det värmande solljuset, samtidigt som de hör de äldre skratta nedanför vid elden.

Vid vattendraget har gruppen ännu inte hittat några spår av djur som sökt sig till vattnet och en bit uppströms bestämmer de sig för att ta en behövlig paus. De hittar ganska snart en liten sandbank vid stenväggen som bestämt skickar det rinnande vattnet åt en annan riktning. Här är det inte så svårt att gå ut i det friska vattnet för att svalka sig efter den långa turen från gårdagens viloplats. Även om doppet och den sövande solen gör det svårt att fortsätta så stannar inte gruppen länge, bara tillräckligt för att värma upp skinnet efter det friska vattnet. När de når fram till den mindre uppdämningen har solen precis passerat sin höjdpunkt och från gömstället de hittat kan de se en grupp hjortdjur som vaksamt spejar över vattnet medan några djur åt gången får dricka. Bara genom att se djuren ökar pulsen något hos jägarna som vet vad som väntar. Tillsammans och utifrån gemensam erfarenhet bestämmer de sitt tillvägagångssätt.

Vid klippan har ynglingarna för längesedan tröttnat på att vara still och spenderar nu sin tid med att speja på de som blev kvar vid elden och som nu ser ut att sova djupt. De smyger likt katter mellan stenar och skrevor i klippan som skapar lagom stora gömställen. Smidigt och ljudlöst tar de sig närmare och närmare elden och de som ovetande sover runt den. Plötsligt stannar den främsta upp och ger ifrån sig ett hoande. De som vaktar elden vaknar hastigt till liv och vänder sig om för att ta reda på vad som lever om. Skrattande pekar de på ynglingarna som raskt klättrar ner och springer fram till den varma elden. Solen har passerat zenit för en ganska lång stund sedan och magarna börjar kurra tillräckligt för att de nu ska dela på bytet av bär, nötter och ägg som samlats in tidigare.

En av de äldre i stammen samlar lite ved och boningsmaterial inför natten när han hör sina stammedlemmar tjoa och skratta långt innan de syns och det är lätt att förstå att dagen varit bra. Det är inte alla dagar det går så bra som denna, men jaktlaget har lyckats fälla en stor hjortbock och är förtjusta inför den stundande festen. Under aftonen samlas alla kring elden och hjälps åt att använda så mycket som det går av djuret. Många skratt och historier utbyts mellan stammedlemmarna som tillsammans njuter av den värme och glädje som uppstått kring elden. Redan innan solen försvunnit helt bakom trädtopparna har två av de minsta kurat ihop sig vid de äldre och brasan, mätta efter dagens fångst. Övriga fortsätter en stund till med historieutbyte och skratt innan solen hälsar sin vän månen välkommen till natten.

Naturen har gett vår stam värme, trygghet, mat, spänning och upplevelser. Allt detta finns fortfarande att finna i naturen om vi bara vill använda det. Under ca tvåhundratusen år har vi som människor levt och frodats under liknande omständigheter och det är bara de sista femton till tio tusen åren som vi avvikit från vårt ursprungsleverne. Hur spenderar du dina dagar?

DSC_0009

Att spendera tid utomhus i naturen är ett viktigt inslag i den primala livsstilen och för en optimerad hälsa. I texten ovan ger vi en bild av hur det kan ha sett ut för våra förfäder under majoriteten av människans evolution. Vi har tidigare nämnt att en primal livsstil inte handlar om att försöka efterlikna våra förfäders liv fullt ut. Istället handlar det om att ta lärdom av och förstå vad som har format människan genom årtusenden till att bli den magnifika varelse vi är idag. Det gäller att förstå varför en viss typ av mat är bättre för våra gener än annan. Det samma gäller när det handlar om rörelse och sömn. Om vi förstår och accepterar att vi är evolutionärt anpassade för en viss livsstil så menar vi att det är lättare att göra kloka val, även i en modern tidsålder.

När vi förstår och accepterar att vi är gjorda för att vara i naturen kan vi också implementera dagliga rutiner och dra fördel av allt positivt som händer i kroppen när vi vistas utomhus. Om vi vistas utomhus regelbundet och med eftertanke kan vi till exempel dra fördel av solljuset som utöver att värma oss även hjälper våra kroppar att tillverka D-vitamin. Utan tillräckligt med D-vitamin får kroppen svårare att reglera normal cellfunktion samt att absorbera viktiga vitaminer. Våra förfäder rörde sig ursprungligen runt ekvatorn och deras exponering av solstrålar blev således ett naturligt inslag under tusentals år. I och med att vi rört oss allt längre från ekvatorn har vi fått ljusare hud och idag är det viktigt att exponeringen av sol sker med eftertanke. Det finns ett massivt informationsutbud som argumenterar för att vi ska undvika solen för att minska risken för hudcancer. Även om det finns en tydlig koppling mellan för mycket ultraviolett strålning i form av solljus och hudcancer, så är riskerna med för lite exponering av sol också värda att beakta. Våra förfäder hade inga instruktionsböcker som informerade hur de skulle leva sina liv. Istället var det deras erfarenheter och känslor som i stor del styrde hur de agerade. Här kommer eftertanken in igen. Istället för att alltid förlita dig på instruktionsböcker och konventionella åsikter som säger hur mycket du bör äta, hur du ska träna eller för den delen att solens strålar är farliga, så råder vi dig att lita på dina erfarenheter och känslor. Ät när du är hungrig och sluta när du är mätt är ett enkelt råd som gäller maten. Utför inte en rörelse om det gör ont är ett annat. När det gäller solljus behöver det kanske inte vara mer avancerat. Utsätt dig succesivt för solljus och lyssna på kroppen. Om det börjar brännas och huden blivit röd har du förmodligen fått mer än tillräckligt. Sök dig till skuggan eller klä på dig täckande kläder!

Det finns väldigt många andra fördelar med att vistas i naturen än sol och D-vitamin. Naturens skiftande form ger automatisk motion på ett naturligt sätt. En promenad i skogen utanför stigen är mångfaldigt bättre än att promenera på ett löpband på gymmet eller en asfalterad trottoar. Våra sinnen stimuleras av naturens ljud, lukter samt synintryck och lungorna fylls med frisk luft. Naturen bjuder in till spontan lek där bara fantasin begränsar vad vi kan ta oss för. Vidare har människor i alla tider skrivit löpmeter om naturens helande kraft. Vi är många som kan intyga att naturen tycks ha en utomordentlig förmåga att minska på stressnivåer i kroppen och hjälpa oss tillbaka till lugnet.

DSC_0033Få av oss har möjligheten eller önskan att spendera hela dagar utomhus. Istället är de flesta av oss inrutade i liv som innebär stillasittande kontorsarbete, bilåkning och tittande på teve. Med lite planering och mycket vilja kan vi dock använda oss av vardagens återkommande rutiner för att maximera tiden vi spenderar utomhus.

-Varför inte stiga upp 30 minuter tidigare och ta en promenad med barnen till förskolan istället för att åka bil. Kanske finns det en skogsstig på vägen som kan väljas istället för trottoaren.

-Föreslå att ni tar nästa jobbmöte under en promenad istället för i konferensrummet. Observera om kreativiteten ökar när hjärnan får tillgång till frisk luft.

-Välj att stänga av teven en kväll och gå ut istället. Varför inte finna ett lämpligt ställe och tända en liten brasa. Samlas med familj och vänner runt elden och låt er hänföras av lågornas magiska kraft. Så mycket bättre än vilket program som helst.

Det här är bara några exempel på hur du kan få in mer tid i naturen utan att ändra allt för mycket på ditt vanliga liv. Det är bara du själv som kan göra förändringar i ditt liv, men om du bestämmer dig för att ge den en chans så väntar den på dig runt hörnet. Den sagolika och fantastiska naturen!


Vill du få enkla och effektiva råd hur du kan uppleva mer energi och glädje i vardagen? Eller vill du lära dig mer om det evolutionära perspektivet på hälsa? Ta ett första steg mot optimerad hälsa genom att boka en konsultation med oss.

Sömn – en investering i tid!

Få saker är så fundamentala för vår hälsa som sömn och vila. Under sömnen sker bland annat reparationer av celler, immunförsvaret stärks och hjärnan återhämtar sig och bearbetar intryck. Trots att det finns mängder med information om sömnens fördelar, så verkar sömnproblem ständigt uppkomma som en anledning till ohälsa. Varför sover vi inte mer och med bättre kvalité när vi vet hur viktigt det är? Om vi tar ett evolutionärt perspektiv kan vi måla upp en bild av hur våra förfäder sov och vilade och kanske använda oss av den för att komma tillrätta med sömnen i en modern tid.

DSC_0016

Innan människan uppfann artificiellt ljus blev det helt sonika mörkt på kvällen och därmed svårt att utföra sysslor som att samla mat, jaga eller förflytta sig. Under tusentals år fanns, efter solnedgång, alltså inget alternativ annat än att vila och sova. Våra gener har enligt detta synsätt anpassat sig efter ett mönster av aktivitet så länge det är ljust och sömn när det är mörkt. Omvandlat i timmar är det inte svårt att föreställa sig att våra förfäder spenderade runt 10 timmar per dygn på att sova och vila. Utöver nattens sömn fanns även tid för vila under dagen om det behovet uppstod. Stammen kunde förflytta sig långa sträckor eller jobba ihärdigt i jakten på vilt. Om inte nattens sömn räckte till så kunde en snabb vila mitt på dagen fungera som återställare om jakten varit hektisk. Idag behöver vi inte jaga eller förflytta oss långa sträckor för att överleva, men många av oss lever ett minst sagt hektiskt liv. En stunds vila på dagen är förmodligen nyttigt, inte bara utifrån att vi är evolutionärt anpassade för det, utan även då det moderna tempot tar ut sin rätt. Tillåter du dig själv att vila mitt på dagen?

När det moderna konstgjorda ljuset introducerades så öppnades fantastiska möjligheter för människan att vara ”produktiv” även under dygnets mörka timmar. Vi är inte längre begränsade till att utföra aktiviteter under solens strålar, utan kan lätt göra i princip vad vi vill, när vi vill. Det är ingen tvekan om att artificiellt ljus bidragit till fantastiska saker och utvecklat mänskligheten på många sätt. Dock kan det finnas anledning att reflektera över vilken påverkan på sömnen och återhämtning som det artificiella ljuset har. För att nämna en påverkan som artificiellt ljus har på oss kan vi lyfta fram melatonin. Hormonet melatonin har ett finger med i många olika funktioner i kroppen och fungerar bland annat som en sömnregulator. Melatonin påverkas av ljus och kan störa din naturliga förmåga att somna på kvällen om du utsätter dig för ljus efter att solen gått ner. Många människors liv är dessutom ordnade utifrån en arbetsdag som sällan har utrymme för en snabb återhämtande vila mitt på dagen. Vi förlänger därmed det vakna tillståndet och utsätts för mer solljus samt artificiellt ljus än vi är evolutionärt anpassade för.

Det kan såklart vara svårt att undvika artificiellt ljus helt och hållet, särskilt när man bor på de nordligare breddgraderna där årstiderna styr hur ljuset flödar. Istället för att försöka leva i komplett mörker handlar det snarare om att medvetandegöra för sig själv att artificiellt ljus kan ha en påverkan på sömnen. Om du upplever att du har sömnproblem kan du börja med att ta ansvar för delar som du kan påverka, t.ex. att inte utsätta dig för allt för mycket artificiellt ljus.

TV, telefoner och surfplattor utsätter oss dels för artificiellt ljus vilket kan störa sömnen. I tillägg har dessa apparater en tendens att få våra prioriteringar att skifta. En timme framför surfplattan blir lätt till två timmar och kanske hänger plattan med ner i sängen för att ytterligare påverka vår önskan och förmåga att sova. Det evolutionära perspektivet har en enkel lösning på det här problemet vilket du vid det här laget säkert är medveten om. Stäng av, koppla bort och släng ut alla elektroniska mojänger när det börjar närma sig läggdags. Ta ett aktivt beslut om att du ska prioritera sömnen och sätt ett klockslag då du bestämmer dig för att logga ut för kvällen. Vi föreslår att du ser till att få minst två timmar utan TV, mobiler och surfplattor innan det är dags att sova. Testa tre kvällar och utvärdera sen. Vi är ganska säkra på att du, utöver en förbättrad sömn, även finner att de här timmarna på kvällen utan mediebrus leder till andra positiva saker. Mer tid till familjen, samtal och umgänge för att nämna några.

Den fundamentala sömnen påverkas även av andra saker som kost, stress och rörelse. Den primala livsstilen tar sig an alla dessa och andra delar som är väsentliga för att möjliggöra god sömn och en optimerad hälsa.

Tidigare i detta inlägg nämnde vi en hypotes om att våra förfäder spenderade runt 10 timmar per dygn på att sova. Modern forskning bekräftar denna teori och påvisar att sömnbehovet hos en vuxen ligger runt ca 7-9 timmar per dygn, även om det såklart finns individuella variationer. Forskning visar också att kvalitén på sömnen är av yttersta vikt. Även om en person sover 7 timmar varje natt betyder det inte att det är av högsta kvalité. Sömnen kan vara påverkad av stress, artificiellt ljus, koffein, alkohol m.m.

Det är inte ovanligt att människor ger uttryck för att de inte har tid att lägga 7-9 timmar på sömn varje dygn. Det finns så mycket som måste uträttas och att sova bort tiden är inget alternativ. Det kan dock vara så att denna inställning leder till det rakt motsatta, nämligen nedsatt prestationsförmåga och förlorade timmar. Om vi siktar på att få ca 7-9 timmar kvalitativ sömn per natt, så är chansen stor att vi kan vara mer effektiva under de vakna delarna av dygnet. Sömn kan således ses som en investering i tid.


Har du problem med sömnen? Vill du få enkla och effektiva råd hur du kan komma rätta med sömnproblem och uppleva mer energi och glädje i vardagen? Eller vill du lära dig mer om det evolutionära perspektivet på sömn och hälsa? Ta ansvar och ett första steg mot bättre sömn och optimerad hälsa genom att boka en konsultation med oss.

Rörelse är liv – liv är rörelse!

Primal hälsa är optimerad hälsa som uppnås genom medvetna livsstilsval. En viktig del i en hälsosam livsstil är rörelse. Allting levande i världen är i ständig rörelse och man skulle kunna säga att utan den skulle vi inte överleva. I det här inlägget förmedlar vi Primal hälsas syn på rörelse.

Tänk på ett tillfälle när du rört på dig och upplevt att allting kändes perfekt. Det var perfekt väder, perfekt energi i kroppen och du var på perfekt humör. Oavsett om du hade upplevelsen under en promenad, cykeltur eller vid en bergsbestigning så finns det en anledning till att allt kändes så bra under utförandet. Försök nu även att minnas hur bra det kändes efter själva utförandet. Tänk på tuppluren eller avslappningen framför kamin och hur det kändes efter att du utsatt kroppen för rörelse. Om du inte kan erinra en sådan känsla så har du något fantastiskt kvar att uppleva. Det enda du behöver göra är att börja röra på dig.

Människans utveckling har genom årtusenden i stor utsträckning handlat om rörelse. Människans fokus låg på att förflytta sig själv och sin stam till tryggare marker med mer villebråd och mindre konkurrens. Människan var i ständig rörelse för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att överleva. Rörelse var en förutsättning för att finna mat och för att inte bli mat. Dagens moderna människor skiljer sig ingalunda från sina förfäder angående behovet av rörelse. Våra gener ser i princip identiska ut som hos våra förfäder och hela vår kropp är inställd på att röra sig. Det finns alltså en anledning till att vi blir piggare och gladare av att röra på oss och den anledningen heter överlevnad. Hela vår organism får genom rörelsen en påminnelse om att vi lever och behöver bli starkare för att överleva nästa gång vi uppbådar rörelse.

Tittar vi på våra förfäder så var de tvungna att använda kroppen till allt från att balansera på en stock över iskalla vattnen, klättra upp i träd där fågeläggen fanns, springa ikapp skadat villebråd till att bara ta en lång tur med de unga i stammen. Förmodligen var det vanligare att våra förfäder utförde rörelse tillsammans med andra än i egen regi. Dels för att förbättra oddsen vid jakt men även för att stärka de sociala banden. Sistnämnda kan vara värt att ta i beaktning när vi letar efter tillfällen att röra på oss idag. Testa att göra något roligt tillsammans med andra.

Primal hälsa ser vikten av rörelse i livet, inte bara utifrån ett överlevnadsperspektiv, utan också utifrån ett mervärdesperspektiv. Idag behöver vi inte röra på oss för att finna mat eller undvika att bli någon annans mat. Vi behöver rent krasst inte röra på oss för att överleva fysiskt. Däremot menar vi på Primal hälsa att vi kan fylla livet med mer värde, glädje och hälsa genom att röra på oss. Det finns ingen minsta ansträngning som måste uppnås för att kroppen ska reagera positivt på rörelse. Tack vare forskning vet vi idag att även långsam rörelse leder till bättre hälsa då många olika hormoner, som till exempel insulin, endorfin och dopamin reagerar positivt även vid rörelse i lugnt tempo. Vågar vi dessutom ta i lite mer och verkligen anstränga oss vid kortare tillfällen så uppstår ännu fler hälsofrämjande saker i vår kropp. Vi ökar tillväxten i våra muskler, förbättrar vår syreupptagningsförmåga och blir starkare. Om vi fortsätter att röra på oss, i varierande tempo, kommer vi ganska snart att vara bättre anpassade till ännu hårdare ansträngning. Genom rörelse skapar vi alltså bättre förutsättningar, inte bara för överlevnad, utan även för ett hälsosammare liv.

Primal hälsa har alltså ett evolutionärt perspektiv på rörelse och är inspirerade av våra förfäder. Det betyder konkret att vi rekommenderar att du rör på dig ofta i ett långsamt tempo och att du anstränger dig hårt någon gång ibland. Däremellan är det viktigt med mycket vila och återhämtning.

rörelsePrimal hälsa förespråkar också att rörelsen sker som en del av livet, utan att det blir kravfyllt eller pressande. Rörelse är liv oavsett var den sker, på väg till jobbet eller under en tur i skogen, i gymmet med vänner eller i hemmet med vikter. Bäst är kanske ändå när rörelsen sker tillsammans med andra ute i naturen med den egna kroppen och omgivningen som motstånd. Utomhus får vi nämligen massor på köpet i form av dagsljus, frisk luft, kyla, värme och synintryck. Dessutom stimuleras vi än mer om vi utmanar oss att röra oss på platser i naturen vi inte tidigare känner till. Det viktigaste vi kan göra är trots allt att börja röra oss om vi inte redan gör det. Varför inte ta en promenad redan nu?

Men utan nästa ingrediens i den primala livsstilen är inte rörelsen särskilt mycket värd. Häng med oss i nästa inlägg då vi tittar lite närmare på vad sömn och vila innebär för oss. Välkommen åter!


Vi på Primal hälsa har alla verktyg som behövs för att du ska bli den bästa versionen av dig själv och vi har som mål att du ska lyckas. Det enda vi kräver av dig är din tid. Vi är specialister på kost och tror att den största hälsovinsten uppnås genom just kosten. Vi har även kompetens och verktyg för att hjälpa dig hitta rätt med träning, sömn och stressreducering. Det är dina mål som styr upplägget på konsultationen. Boka en konsultation och låt Primal hälsa visa dig vägen till optimerad hälsa!

Kost- ett sätt att leva.

En optimal hälsa uppnås enligt oss genom en primal livsstil som bejakar vårt ursprung och strävar efter optimalt genuttryck. Optimal hälsa infinner sig inte om vi enbart koncentrerar oss på en del i livet. Först när vi tar ansvar för och ser över alla våra livsstilsval ger vi våra gener möjligheten att uttrycka sig optimalt och oss själva chansen att må så bra vi kan. Den primala livsstilen, som vi har för avsikt att beskriva utförligt i en serie inlägg, inkluderar alla delar som ligger till grund för en optimal hälsa. Den intresserade kan alltså hålla koll här på sidan och ta del av kommande fördjupningar av varje del.

Alla delar i den primala livsstilen är alltså viktiga för optimal hälsa, men enskilt störst betydelse har kanske maten vi stoppar i oss. Maten har en direkt effekt på energinivå, hormoner och humör, så därför börjar vi i den änden.

Ät när du är hungrig av det som finns tillgängligt skulle utifrån ett evolutionärt perspektiv vara det mest uppenbara och begripliga. För visst är det svårt att tro att våra förfäder ens kunde föreställa sig hur det skulle vara att ha obegränsad tillgång till mat? Det är nog snarare så att människan under hela sin utveckling istället fått vänja sig vid varierande tillgång till mat. Evolutionen har anpassat oss till att klara av långa stunder med begränsad tillgång genom att utveckla ett lagringssystem som tar vara på energin då tillgången på mat är god. Vi menar såklart människans till synes obegränsade förmåga att lagra fett. Om du som jägare och samlare för 20 000 år sedan lyckades lägga på dig några extra kilon fett kunde det innebära skillnaden mellan liv och död när tillgången på mat blev sämre följande månader. Idag är några extra kilo runt magen, lår och höft inte livsnödvändiga och kanske inte heller önskvärda.

Under tusentals år fanns det ingen anledning för människan att reflektera över vad eller när vi skulle äta. Det fanns inga kostrekommendationer, inga dieter, inga 5 mål om dagen teorier, eller andra uppmaningar som våra förfäder hade att ta hänsyn till. För att överleva handlade det om att anpassa sig till sin omgivning, äta det som var tillgängligt och ta tillvara på allt som man kom över.

Exakt vad kosten som våra förfäder åt innehöll är inte det som är viktigast att försöka kopiera. Faktum är att det inte finns en specifik kost som alla människor under tusentals generationer åt. Istället var det förmodligen en väldigt stor variation av mat som intogs beroende på vad som fanns tillgängligt där man befann sig. Det är dock lätt att rada upp exempel på modern mat som INTE fanns att tillgå under miljontals år. Det är endast under de senaste 5000-10000 åren som människan varit bofast, brukat jorden och därmed infört modern mat som t.ex. spannmål och mejeriprodukter. Ännu senare på tidsaxeln har det raffinerade sockret och processad mat introducerats i människans kost. Utifrån ett evolutionärt perspektiv, och vetskapen om att människan utvecklats under flera miljoner år, är några tusen år en extremt kort period. Det finns inte mycket som tyder på att människan har hunnit anpassa sig fullt ut till dagens moderna mat, även om det finns undantag. Vi är alltså biologiskt mer lik våra förfäder än någon slags modern människa, så spannmål, processad mat och raffinerat socker är därför exempel på artfrämmande mat. Det fanns inte tillgängligt under majoriteten av människans utveckling och vi är inte fullt ut anpassade för att äta det.

Den moderna maten må smaka gott (eller?) men mycket tyder på att vårt avsteg från artriktig föda har skapat stora problem. Det finns aldrig bara en sida av myntet men ohälsosam och artfrämmande mat är en av orsakerna till att flera sjukdomar exploderat i förekomst under modern tid. Hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och mag- och tarmproblem är några exempel på moderna fenomen som delvis kan härledas till en förändrad kost för människan. Självklart måste även andra förändringar i människans livsstil tas med i beräkning som orsak till ohälsa.

I detta läge tycker vi att det är viktigt att poängtera det uppenbara, nämligen att människor är olika. Det finns inte en kost som är optimal för alla människor. Vissa personer mår bättre av att utesluta raffinerat socker helt, medan andra kan hantera en viss mängd utan att hälsan försämras. Det samma gäller t.ex. mejeriprodukter som vissa tycks må väldigt bra av att inkludera i sin kost medan andras hälsa totalt havereras om de äter mejerier. Evolutionen och våra förfäders kost ger oss en utmärkt plattform för att förstå vad som är bra mat även i en modern tidsålder, men för att finna en individualiserad optimal kost räcker det inte att titta bakåt i tiden. Utöver den individuella förmågan att tolerera vissa födoämnen eller inte, måste man även väga in personens syfte med kosten. Om syftet är att bygga upp en så bra långsiktig hälsa som möjligt, undvika välfärdssjukdomar och leva till 100 år så ser kostupplägget ut på ett visst sätt. Om syftet däremot är att prestera på elitnivå inom en viss idrott kan upplägget på kosten behöva modifieras. Vi på Primal hälsa utgår alltid från att lägga en bra plattform, utifrån ett evolutionärt perspektiv, för att sedan göra justeringar beroende på personens egna syften och mål. I grunden är det dock alltid naturlig, näringstät och giftfri mat som inkluderas i den primala livsstilen.

Vad ska man då äta utifrån ett evolutionärt perspektiv? Vilt kött och blåbär sju dagar per vecka? Ja, om du vill och mår bra av det så kan det nog fungera. Om du däremot vill ha lite mer variation så kan du välja och vraka bland fler vegetabilier och animalier. Grunden i en hälsosam primal kost utgörs av naturlig, näringstät och giftfri mat och basen ska vara vegetabilier och animaliska produkter. Därtill kan du lägga till annan mat beroende på livsstil, syften och mål för att hitta en optimal kost som passar just dig. Vi vill påstå att människans respons på den primala kosten gör att det inte finns någon anledning att fundera på hur mycket mat som är rätt mängd eller när du ska äta. Det kommer kroppen att sköta automatiskt. När den får rätt bränsle så regleras hormonerna som styr hunger, mättnad och viktstabilisering. Du kan alltså koncentrera dig på vilken fantastisk mat som ska få stå på menyn idag utifrån ett oändligt utbud av kött, fisk, fågel, ägg, skaldjur, grönsaker, frukt, bär och nötter. Den primala kosten är utomordentligt hälsosam och fantastiskt god!

DSC_0015

Det går inte att ta ett evolutionärt perspektiv på kost utan att skriva något om paleolitisk kost. Paleolitisk kost, eller paleo som förkortningen lyder, är ett samlingsnamn för en tidsepok (paleolitikum) under evolutionen som varade för ungefär mellan 2,5 miljoner år och 10000 år sedan. Som med mycket i världen finns det olika definitioner och varianter även av paleokost. Vissa hävdar bestämt att människan endast bör äta sådan mat som fanns tillgänglig under paleolitikum utan hänsyn till individuella skillnader, syften och mål. Andra intar en mer förlåtande ställning och använder paleokost som ett utgångsläge för att sedan lägga till modern mat utifrån egna principer.

Vi på primal hälsa är övertygade om att optimal hälsa uppnås genom att bejaka vårt ursprung. Således är ursprungskosten och artriktig mat väldigt viktig i en hälsosam livsstil. Vi tror dock att det är viktigt att inta en ödmjuk inställning och vara beredd att ändra sig vartefter forskningen gör nya fynd och upptäkter. Faktum är som sagt att det idag är helt omöjligt att säga exakt vad människan ätit och inte ätit under sin utveckling. Istället för att t.ex. fastna i vad som är paleo eller inte tror vi att det är bättre att lära känna sin egen kropp och vad man presterar bra på. Fokus ska dock alltid ligga på naturlig, näringstät och giftfri mat med en grund av vegetabilier och animaliska produkter. Det är inte komplicerat, särskilt dyrt eller konstigt att anamma den primala kosten. När du väl fått grepp om grundprinciperna blir kosten ett sätt att leva!

Nu när kosten är på plats är det snart dags att ta sig an nästa del i den primala livsstilen, nämligen rörelse. Välkommen åter!

Om du vill ha hjälp med att ändra kosten och få mer energi i vardagen är du välkommen att boka en konsultation eller kolla in våra utbildningar.

Vad är Primal hälsa?

logotext2

Vi vill påstå att Primal hälsa är optimerad hälsa och det är vår övertygelse att alla har möjligheten att optimera sin hälsa genom att göra medvetna livsstilsval. Alla människor är unika och vi har i viss mån olika förutsättningar att utgå ifrån. Det finns dock väldigt mycket som förenar oss och skapar en gemensam grund för att optimera hälsa, till exempel vårt ursprung.

Primal hälsa handlar om att optimera oss själva genom att bejaka människans ursprung, relationen till vår kropp och kopplingen till det naturliga. Det evolutionära kunskapsparadigmet har lärt oss ett och annat om just människor. Var vi kommer från, hur vi spred oss över jorden och hur vi levt. Vi vet att vi genom årtusenden levt som vandrande och samlande grupper av individer, starkt sammanhållna av sociala och familjära band för överlevnad. Vi levde för dagen. Om det behövdes mat gick vi till fots mot ett vattendrag eller mot kusten för att fånga fisk. Vi sprang till det där stället vi sist såg en större grupp djur och tillsammans överlistade vi och fällde bytet. På vägen plockade vi upp lite bär i farten. När vi inte letade efter mat så umgicks vi runt elden, lekte, vilade och sov.

Idag behöver vi inte göra något av det där för att överleva. Vi kan istället ta bilen till närmsta butik och handla allt färdigt, packat i plast och med innehållsförteckning. Undra om våra förfäder någonsin funderade på vilket innehåll deras mat hade?

Genom att studera människans ursprung målas alltså berättelser upp om vilken plats vi kommer från och hur vi levde. Om vi tittar på tiden som människan sett likadan ut, varit lika intelligent och levt på ett visst sätt så handlar det om tiotusentals år. Sätter vi det i perspektiv till vår moderna livsstil, som bofasta och jordbrukare, har vi inte levt i modern tid tillräckligt länge för att kalla det evolutionärt signifikant. Det vill säga, vi är i allra högsta grad fortfarande mer lik våra förfäder än någon sorts modern människa. Detsamma gäller våra gener som inte förändrats nämnvärt sedan vår tid som jägare och samlare. Generna förväntar sig alltså att bli stimulerade på ett visst sätt för att de ska uttrycka sig korrekt och bidra till optimerad hälsa.

DSC_0083

Primal hälsa handlar om att återerövra människans fulla potential. Primal hälsa handlar om att anpassa ett modernt liv efter hur vårt ursprung har format oss och gett oss förutsättningar för att överleva. Likaväl handlar Primal hälsa om att anpassa våra ursprungliga behov till det moderna livet. Dessa behöver inte krocka i så stor utsträckning som vi kanske tror att de gör idag. Genom att göra medvetna livsstilsval i vardagen kan vi leva på ett sätt som ökar chansen till fulländat genuttryck och optimerad hälsa, även i en modern tid.

Primal hälsa är ingen diet, ingen tillfällig lösning och ingen ny uppfinning. Primal hälsa uppnås genom en livsstil och du har redan alla verktyg för att lyckas optimera din hälsa. Om du är nyfiken på hur du ska gå tillväga för att optimera din egen hälsa så välkomnar vi dig att följa med när vi beskriver den Primala livsstilen. Det börjar med maten vi stoppar i oss, så där har vi ingången till nästa inlägg.

Välkommen till Primal hälsa –i evolutionens fotspår.