Vad är Primal hälsa?

logotext2

Vi vill påstå att Primal hälsa är optimerad hälsa och det är vår övertygelse att alla har möjligheten att optimera sin hälsa genom att göra medvetna livsstilsval. Alla människor är unika och vi har i viss mån olika förutsättningar att utgå ifrån. Det finns dock väldigt mycket som förenar oss och skapar en gemensam grund för att optimera hälsa, till exempel vårt ursprung.

Primal hälsa handlar om att optimera oss själva genom att bejaka människans ursprung, relationen till vår kropp och kopplingen till det naturliga. Det evolutionära kunskapsparadigmet har lärt oss ett och annat om just människor. Var vi kommer från, hur vi spred oss över jorden och hur vi levt. Vi vet att vi genom årtusenden levt som vandrande och samlande grupper av individer, starkt sammanhållna av sociala och familjära band för överlevnad. Vi levde för dagen. Om det behövdes mat gick vi till fots mot ett vattendrag eller mot kusten för att fånga fisk. Vi sprang till det där stället vi sist såg en större grupp djur och tillsammans överlistade vi och fällde bytet. På vägen plockade vi upp lite bär i farten. När vi inte letade efter mat så umgicks vi runt elden, lekte, vilade och sov.

Idag behöver vi inte göra något av det där för att överleva. Vi kan istället ta bilen till närmsta butik och handla allt färdigt, packat i plast och med innehållsförteckning. Undra om våra förfäder någonsin funderade på vilket innehåll deras mat hade?

Genom att studera människans ursprung målas alltså berättelser upp om vilken plats vi kommer från och hur vi levde. Om vi tittar på tiden som människan sett likadan ut, varit lika intelligent och levt på ett visst sätt så handlar det om tiotusentals år. Sätter vi det i perspektiv till vår moderna livsstil, som bofasta och jordbrukare, har vi inte levt i modern tid tillräckligt länge för att kalla det evolutionärt signifikant. Det vill säga, vi är i allra högsta grad fortfarande mer lik våra förfäder än någon sorts modern människa. Detsamma gäller våra gener som inte förändrats nämnvärt sedan vår tid som jägare och samlare. Generna förväntar sig alltså att bli stimulerade på ett visst sätt för att de ska uttrycka sig korrekt och bidra till optimerad hälsa.

DSC_0083

Primal hälsa handlar om att återerövra människans fulla potential. Primal hälsa handlar om att anpassa ett modernt liv efter hur vårt ursprung har format oss och gett oss förutsättningar för att överleva. Likaväl handlar Primal hälsa om att anpassa våra ursprungliga behov till det moderna livet. Dessa behöver inte krocka i så stor utsträckning som vi kanske tror att de gör idag. Genom att göra medvetna livsstilsval i vardagen kan vi leva på ett sätt som ökar chansen till fulländat genuttryck och optimerad hälsa, även i en modern tid.

Primal hälsa är ingen diet, ingen tillfällig lösning och ingen ny uppfinning. Primal hälsa uppnås genom en livsstil och du har redan alla verktyg för att lyckas optimera din hälsa. Om du är nyfiken på hur du ska gå tillväga för att optimera din egen hälsa så välkomnar vi dig att följa med när vi beskriver den Primala livsstilen. Det börjar med maten vi stoppar i oss, så där har vi ingången till nästa inlägg.

Välkommen till Primal hälsa –i evolutionens fotspår.

5 svar på “Vad är Primal hälsa?”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.