Uppdatering av hemsidan!

Under hösten pågår en uppdatering och förändring av www.primalhalsa.se.

På sikt kommer sidan att bli mer användarvänlig för dig som besökare även om det inte upplevs så under själva uppdateringen.

Om du inte kommer åt sidor eller inlägg behöver du förmodligen rensa tidigare webbinformation (cookies, cacheminne m.m.) eftersom gammalt material nu tar nya vägar.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig via kontakt@primalhalsa.se

Hälsningar

Håkan Eriksson

Hjärnan – vår starkaste ”muskel”

Den Primala livsstilen guidar oss till optimerad hälsa genom att utgå från att vi är anpassade till förutsättningar som varit rådande under större delen av människans evolution. Det gäller allt som vi utsätts för men kan för enkelhetens skull kategoriseras in i det som är mest påtagligt i vardagen. Vi har redan behandlat viktiga områden som kost, rörelse, sömn, kontakten med naturen, närvaro och socialt umgänge. Alla dessa områden innebär att vi utsätter våra kroppar för en påverkan, som kan bidra till optimerad hälsa om vi har ett evolutionärt perspektiv på det vi gör.

DSC_0003

När det kommer till temat för den här texten så menar vi att det fungerar på exakt samma sätt. Hjärnan och dess kapacitet är kanske det organ som mest skiljer sig från övriga djur och utmärker oss som art. Trots sin till synes obegränsade förmåga att skapa nya saker, konstruera kulturer, språk och nya världar, så är hjärnan till syvende och sist anpassad för en viss miljö och livsstil. Vi på Primal hälsa utgår från att miljön, som hjärnan är anpassad för att hantera, liknar den våra förfäder levde i som jägare och samlare. Idag ser miljön alltså väldigt annorlunda ut än den gjort under tiotusentals år. Därmed inte sagt att hjärnan inte strävar efter att hantera alla nya omständigheter. Tvärtom så gissar vi att den gör sitt yttersta för att förstå sig på den nya världen och hur den ska förhålla sig till alla nya intryck. Hjärnan slutar aldrig att utvecklas under en livstid och det är möjligt att en människa kan leva ett liv, väsentligt skiljt åt från våra förfäder, utan att drabbas av några komplikationer. Så är det dock inte för alla, utan erfarenheter visar att det kan bli kaos i hjärnan när vi förväntar oss att den ska kunna hantera och acceptera alla yttre faktorer som vi utsätter den för. När vi plötsligt förväntas förhålla oss till nya omständigheter som t.ex. kontorslandskap istället för eget rum, kan det bli kortslutning i vår ursprungshjärna. Inte för att ensamarbete på ett kontor är en evolutionärt optimal aktivitet, utan för att intrycken i ett kontorslandskap kommer alldeles för ofta. Hjärnan sorterar och bearbetar allt som kommer i dess väg och förenklat kan vi säga att om intrycken kommer i snabbare takt än hjärnan kan hantera så leder det till konsekvenser. Det finns händelser som är långt värre än att arbeta i kontorslandskap men oavsett vad som ligger bakom en överbelastad hjärna så leder det till ohälsa. Det finns inget facit för vad som kan hända när hjärnan överbelastas, men olika former av stressrelaterade symtom som trötthet, depression och viktuppgång är några exempel.

Tänk dig nu tillbaka 20 tusen år, till en tid då människans vardag till stor del bestod av jakt, söka skydd, samla ätbara vegetabilier, umgås runt elden och vila. Hjärnan arrangerade allting som skulle hända och hanterade de intryck som kom i våra förfäders väg under vardagen. Det var såklart även en tid fylld av utmaningar och ibland var det förmodligen fruktansvärda levnadsöden som våra förfäder fick uppleva. Olika former av trauma och olyckor kunde ställa till det rejält för våra förfäder och flera gick säkerligen en för tidig död till mötes. Även om livet kunde vara tufft ibland så står det klart att våra förfäders hjärnor, över tid, inte behövde förhålla sig till lika mycket stimuli som den moderna människan. Livet som samlare och jägare innebar istället en och annan situation då hjärnan var tvungen att hantera många intryck och finna lösningar. Tänk dig själv in i en situation där du hamnat mitt i en flock ullhåriga noshörningar som går till attack. Det är en så kallad fight or flight situation och hjärnan jobbar på högvarv för att snabbt finna en lösning som gör att du undkommer med livet i behåll. Hjärnan ser till att stresshormoner pumpar ut i kroppen och det är bara fokus på överlevnad. Alla andra kroppsliga funktioner som t.ex. matsmältning och muskeluppbyggnad åsidosätts i stunden för att maximera tillgången på energi här och nu. Kortsiktigt är detta en bra funktion då krafterna som mobiliseras på ett ögonblick gör att vi kanske undkommer noshörningarnas framfart och får leva ett tag till. När situationen med noshörningarna var förbi så återgick livet till det normala igen och så även stresshormonerna i kroppen. Hjärnan kunde trappa ner och återigen ställa in sig på att hantera intryck under mer neutrala former. Det är här den stora skillnaden mellan våra förfäders liv och den moderna människan ligger. Till skillnad från våra förfäder som fick tid för återhämtning och därmed ett normalt flöde av stimuli, löper den moderna människan en överhängande risk att ständigt jagas av ullhåriga noshörningar med konstant stresspåslag och ohälsa som följd. Dagens ullhåriga noshörningar har formen av bildskärmar, neonskyltar, motorvägsbrus, sociala medier, chefers krav, familjeansvar, reklam, kontorslandskap och mycket mer som skickar signaler till vår hjärna att hantera. Det är alltså ett konstant flöde av yttre stimuli till hjärnan som den förväntas hantera, trots att hjärnan själv tänker att den fortfarande befinner sig på stenåldern och slappar runt en lägereld.

Att livsstilen idag skiljer sig markant från den som människan haft under tusentals år är en självklarhet. Som vanligt när det blir uppenbart att världen inte är optimalt anpassad för att våra gener ska komma till uttryck enligt sin fulla potential, så är det lämpligt att ta till…precis, hjärnan! Vi kan såklart använda oss av vår fantastiska intelligens och med eftertanke och prioriteringar undvika de värsta fällorna som annars kan kapa våra hjärnor. Du kan t.ex. fråga dig själv om du verkligen behöver vara uppkopplad på FB och chatta med en vän samtidigt som du tittar på TV med barnen bredvid som kallar på din uppmärksamhet? Är svaret nej har du redan här en möjlighet att ta steget mot lite mindre hjärnstress och lite mer återhämtning. Tid spenderad genom att t.ex. läsa en bok med barnen i ett övrigt tyst och stilla rum är betydligt mindre stressande för hjärnan än tidigare nämnda scenario. Det här är bara ett enkelt och kanske löjligt exempel, men det går att applicera på nästan alla områden i livet. Om du har eftertanke och prioritering som två ledord i allt du gör så är vi säkra på att du kan styra bort mycket av det som skapar ohälsosamt med stimuli och stress. Här följer några konkreta tips:

 • Inför en ”bildskärmsfri” dag varje vecka. Betydligt bättre än kanelbullens dag, både för midjemåttet och hjärnan.
 • Nöj dig med att titta på nyheterna en gång per dag istället för morgon, middag och kväll.
 • Skriv en lapp med punkter på vilka arbetsuppgifter du ska avklara idag och genomför oavsett vad som händer under dagen.
 • Sätt av tid och kolla din mail en gång per dag istället för att ständigt vara uppkopplad.

Listan på vad och hur du kan prioritera för att skapa mindre intryck för din hjärna kan göras lång. Det går kanske inte att efterlikna våra förfäders liv fullt ut, vilket kanske inte ens är önskvärt, men det går att eliminera mycket av det som är mest skadligt för oss och leder till ohälsa. Det är bara du själv som kan ta ansvar över ditt liv och avgöra vad du vill prioritera. Vårt råd stannar vid att du bör prioritera hårt och göra så med eftertanke.

Träna din hjärna

Att hjärnan inte är anpassad efter dagens massiva ström av intryck och stimuli, är inte samma sak som att hjärnan inte vill tränas. Tvärtom, det något slitna uttrycket ”use it or lose it”, kan absolut appliceras på hur hjärnan agerar på träning. Precis som våra muskler, som svarar både på aktivitet genom att bli starkare och på inaktivitet genom att förtvina, så fungerar hjärnan likadant. Hjärnans utveckling styrs av en kombination av gener och upplevelser och basen för hjärnans utveckling formeras i barndomen. Kvalitén på kopplingarna som bildas i hjärnan under barndomen lägger grunden för hur starka resterande kopplingar blir senare och således hur bra hjärnan kommer att svara på träning. Det är alltså otroligt viktigt att barn får rätt förutsättningar och stimulering i uppväxten för att kopplingarna som bildas i hjärnan ska bli starka och skapa bra förutsättningar för framtida utveckling. Utifrån ett evolutionärt perspektiv bidrar den primala livsstilen till en sund miljö för hjärnans utveckling, både för vuxna och barn. Rätt näring till kroppens alla organ inklusive hjärnan är essentiellt för all form av utveckling. Kvalitativ sömn, rörelse, sociala sammanhang, närhet till naturen m.m. är också med och bidrar till en hälsosam utveckling av hjärnan.

Vi utgår som alltid från att människan är evolutionärt anpassad till ovan nämnda livsstil och uppnår optimerad hälsa genom den. Dock lever vi i en tid som skiljer sig avsevärt från våra förfäder och behöver därför använda vår kreativitet och vårt intellekt för att inte vår hälsa ska påverkas negativt. Våra förfäder fick automatiskt utmaningar i vardagen som satte hjärnan på prov. Kanske handlade det om att överlista ett bytesdjur genom att tänka ut ett nytt tillvägagångssätt, eller kanske var det vid konstruktionen av nattens läger som hjärnans kreativitet testades till max. Oavsett vad som utmaningarna bestod av, står det nog klart att våra förfäders liv var fyllt med situationer som krävde en kombination av erfarenhet, mod och nytänkande för att klara av. Hjärnan fick enligt denna teori anstränga sig maximalt samtidigt som det fanns utrymme för långa stunder av vila och återhämtning. Dessa faktorer har bidragit till att hjärnan har en fantastisk förmåga att lösa saker, på individuell nivå, om den utmanas och tränas regelbundet. Idag när vi inte behöver lösa svåra hjärnpussel för att överleva kanske det blir extra viktigt att sätta av tid för regelrätt hjärngympa. För någon kanske utmaningen består i att lösa dagens suduko på väg till jobbet. För någon annan kommer utmaningen i form av sommarens utbyggnad av fritidshuset. För en tredje är det en diskussion med någon som utmanar ens invanda föreställningar. Om du inte vet hur du ska utmana och träna din hjärna kan du prova något av följande konkreta tips:

 • Lär dig ett nytt språk.
 • Lär dig spela ett instrument.
 • Börja rita/måla.
 • Skriv sagor till dina barn.
 • Vidga ditt litteraturomfång.
 • Lär dig en ny sport.
 • Lär dig själv hur man lägger tak (eller annat praktiskt arbete som är nytt för dig)
 • Lär dig saker med hjälp av andra.

Det spelar ingen roll hur eller vad du väljer att göra så länge det är något som utmanar dig, håller hjärnan skärpt och pressar dess gränser. Det är dock viktigt att poängtera att ingen träning i världen kan väga upp för dålig näring, sömn eller mycket stress. Se till att du har rätt grundförutsättningar, genom att leva en primal livsstil, innan du pushar din hjärna framåt.


 

Vill du ha tips och idéer hur du optimerar din livsstil och ger utrymme för ett mer balanserat liv? Kontakta gärna oss med dina frågor och funderingar!

Stammen – för utveckling

Vi har tidigare skrivit om vikten av att vistas i naturen där vi har vårt ursprung. Det var i naturen som våra förfäder fann mat, skydd, trygghet och upplevelser samt utvecklades som art. En ensam människa på den afrikanska slätten eller i en djup djungel skulle förmodligen inte utvecklas eller ens bli långlivad. Under majoriteten av människans evolution har vi levt i grupper, starkt sammanhållna av sociala och familjära band för överlevnad. Det var tillsammans med andra i stammen som utvecklingen gick framåt och än idag är viljan att känna tillhörighet djupt rotat i oss.

Redan vid födseln, då vi är som mest sårbara, är vi programmerade att knyta an till andra. Som nyfödd är anknytningen och kontaktskapandet vår enda chans för överlevnad, men viljan att socialisera tycks följa med oss genom hela livet. Som barn testar vi och lär oss de sociala spelreglerna genom lek och deltagande i aktiviteter med andra. Som vuxna söker vi som regel efter en partner att knyta djupa kärleksband till. Men utöver instinkten att bilda par och familjer så söker vi som vuxna även efter att skapa sammanhang med andra utanför den närmsta familjekretsen. Vi är sociala varelser och det är tillsammans med andra som magiska saker händer.

Kanske kan du minnas något tillfälle då du upplevt saker tillsammans med andra och som du idag förknippar med starka känslor. Det kan vara en idrottsprestation, naturupplevelse eller något annat som fick er att känna stark sammanhållning och glädje. Det kan även vara något obehagligt som hänt, men där stödet från andra gjort att det gått att utstå det som är jobbigt. I genuina grupper med andra människor blir positiva upplevelser starkare och obehagliga situationer mer hanterbara. Magiska saker sker inte automatiskt bara för att man samlar ett gäng individer i en grupp, utan det krävs att varje individ i gruppen vågar dela med sig av och visa både sina starka sidor och de saker som skrämmer en. Att befinna sig i en starkt sammanhållen grupp betyder att individen blir sårbar, men samtidigt väldigt stark.

Motsatsen, ensamhet, leder inte till något magiskt. Istället kan isolering, utanförskap och få sociala kontakter leda till ohälsa i form av stress, psykiska besvär och även fysiska problem.  Det rapporteras ständigt om att den psykiska ohälsan försämras i Sverige och 2014 var akut stressreaktion den vanligaste diagnosen vid sjukskrivning (försäkringskassan, statistik och analys). Självklart finns det många orsaker till att människor blir sjukskrivna och det är inte vår avsikt att måla ut enbart en. Hela livsstilen, gener och omgivande faktorer spelar roll när människor blir sjuka. Dock anser vi att människan evolutionärt är anpassad till ett liv i gemenskap med andra. När vi gör avsteg från vad vi är anpassade för så kan det leda till ohälsa, oavsett om det gäller kost, rörelse eller att inte uppleva tillhörighet i en grupp.

DSC_0097

Att ingå i en grupp var som sagt naturligt för våra förfäder och inget som varje individ behövde tänka särskilt mycket på. Deltagandet skedde automatiskt och därmed kom även alla fördelar med på köpet. Dagens samhälle skiljer sig avsevärt från det som våra förfäder hade att förhålla sig till. Idag har vi i västvärlden gått från att leva i grupper till att leva i små familjer eller ensamma. Självklart har alla rätt att göra sina egna val och ibland är ensamhet säkert bättre än att tillhöra en grupp, särskilt då det finns grupper som inte fostrar deltagarna i en positiv riktning. Om det däremot finns en önskan om att tillhöra en grupp så är det inte alltid som det kan ske naturligt utan ansträngning. Idag kan en person behöva söka upp andra för att kunna uppleva allt det fina som grupptillhörighet innebär. Ett gemensamt intresse är ofta en bra utgångspunkt för att öka sitt sociala kontaktnät. Det finns föreningar och organisationer för det mesta idag och alltid är det något som passar. Många gånger får dock fysiska möten stryka på foten för sociala medier och annan kommunikation på nätet. Trots att det är enklare än någonsin att nå ut till människor över hela världen och därmed finna likasinnade så verkar det som att vi är ensammare än någonsin. Kontaktskapande via internet kan på inga vis nå upp till vad det innebär att träffa andra människor i riktiga livet. Vid fysiska möten aktiveras vårt ursprungliga arv och goda hormoner frigörs inom oss, vilket förmodligen inte sker i samma utsträckning när vi träffas via en skärm. I en grupp kan vi utmana gamla föreställningar och idéer och våga prova nya saker, både mentalt och fysiskt. I en grupp kan vi testa våra gränser, utvecklas och ibland falla handlöst men då med säkerheten att gruppen finns där och fångar upp oss.

Om du känner för att utveckla ditt eget deltagande och hitta din primala stam så finns det en mängd aktiviteter som är bra att göra själv, men fantastiska att göra tillsammans med andra. Listan kan göras lång, men vi har valt ut några favoriter. Alla förslag bygger på att du tar ansvar och söker upp eller samlar ihop en grupp människor som också vill uppleva saker tillsammans.

Rör på dig tillsammans med andra.

Det kan till exempel innebära att du blir medlem på ett gym och tar del av deras träningsaktiviteter som sker i grupp. Det får gärna vara sådan typ av träning där man tävlar mot sig själv och sina mål men stöttas av andra att nå dem. Det kan även innebära att du börjar med någon lagidrott som bygger på just gemenskap, eller något annat som väcker ditt intresse. Oavsett vad du väljer att börja med så är vi säkra på att du kommer att få en positiv upplevelse. Kombinationen av rörelse och grupptillhörighet har dubbel effekt på utsöndringen av goda hormoner som får oss att må bra.

Ge dig ut på äventyr tillsammans med andra.

Nu menar vi inte att ni måste planera en expedition till Antarktisk eller vandra genom Amazonas (om ni inte vill) för att det ska räknas som äventyr. Nej, försök istället att samla en grupp människor och gör något som är nytt för er. Kanske innebär det att ni ger er ut och tältar en natt tillsammans, gör en lägereld och tittar på stjärnorna. Kanske är det en fisketur på älven som är ert gemensamma äventyr, eller kanske är det ett besök på den botaniska trädgården som kittlar era nerver. Oavsett vad ni kommer fram till att ni vill göra så sker det speciella saker när vi upplever något för första gången tillsammans med andra.

Införskaffa, laga och avnjut mat tillsammans.

Självklart ska maten som ni intar vara naturlig, näringstät och giftfri, men därutöver är det bara fantasin som sätter gränser. Ta er tid och planera upplägget, fördela arbetsuppgifter och tillaga med kärlek. Mat som är lagad och äts tillsammans med andra smakar fantastisk gott.

Dela med dig av något du är bra på.

Besitter du kanske någon färdighet som andra också vill lära sig? Dela med dig genom att bjuda in till aktivitet. Använd sociala nätverk och andra plattformer för att berätta vad du kan hjälpa till med och samla en grupp. Genomför!

Utveckla något som du vill bli bra på.

Gå med i en grupp där du utmanas att lära dig nya saker genom att omge dig med personer som redan behärskar den färdighet du eftersträvar. Det spelar ingen roll vilken aktivitet det gäller då det alltid är utvecklande att lära sig nya saker.

Jobba mot förändring.

Har du kanske länge drömt om att förändra något hos dig själv men inte kommit igång? Vill du gå ner i vikt, sluta röka eller förbättra dina relationer? Vad du än längtar efter att förändra hos dig själv så finns det garanterat andra människor som vill samma sak. Sök upp dessa och ta tag i utmaningarna. En förändring kräver hårt arbete men tillsammans blir det lättare.

Om du fortfarande funderar på varför det skulle vara bra att utveckla dina sociala kontakter och din grupptillhörighet så kan du alltid vända dig till Primal hälsa direkt för en enskild konsultation.

Tack för denna gång. I nästa inlägg skriver vi om hjärnan och vad som kan vara värt att tänka på när vi använder den. Självklart utifrån ett evolutionärt perspektiv.

Närvaro – konsten att vara i nuet

Att befinna sig just där man är, i nuet och ta beslut från just det ögonblicket är vad som kan kallas ”flow”. Flow är få förunnat och frågar du någon som upplevt flow om hur det är får du förmodligen många olika beskrivningar, men en gemensam nämnare är närvaro. Total närvaro där alla beslut sker utifrån reflex, känsla och behov för stunden, en kontakt med det ursprungliga i oss.

DSC_0011

Föreställ dig en grupp jägare för 150.000 år sedan, de rör sig snabbt och ljudlöst genom skogen. Tillsammans har de hittat ett villebråd som är tänkt att mätta resten av stammen. Villebrådet är relativt stort, starkt och bör respekteras för sin kraft men det är väl värt ett försök att ge sig på. Föreställ dig nu att samma grupp jägare medan de smyger sig närmare villebrådet, funderar på hur morgondagen ska se ut, hur nästa veckas väder kommer att bli eller hur stammen kring lägerelden har det. Känner du igen dig? Kanske sitter du i bilen på väg till jobbet men mentalt har du redan tagit tag i dagens sysslor, morgondagens tvätt och familjens räkningar. Kanske sitter du tillsammans med din sambo och äter samtidigt som TV:n står på och smarttelefonerna med social media går varma.

Vi tänker oss tillbaka till gruppen med jägare där stammens kvällsmiddag står på spel, likaså den enskilde jägarens hälsa och välmående. Om inte jägarna finner närvaro i stunden, använder sig av sina instinkter, reflexer och erfarenhet så finns risken att de utsätter varandra för fara. Detsamma gäller oss moderna människor. Är vi inte närvarande i trafiken, i relationer, mot oss själva och vår hälsa så uppstår olika risker. Det är mycket att begära att vi ska upprätthålla en ständig total närvaro. Det kanske inte ens är önskvärt då det finns ett värde i att kunna planera och organisera sin vardag och sitt liv. Planering och organisering kan till exempel frigöra tid och skapa utrymme för just stunder av närvaro. Det är i dessa stunder, då vi är i kontakt med nuet, som vi bör fatta beslut. Det kan vara beslut för stunden eller för framtiden, men helst bara ett åt gången för att säkerställa att det sker med närvaro. Har du någonsin varit med om att du har fattat flera beslut samtidigt och i efterhand förstått att de beslut du tog inte var de bästa? Risken med att ta flera beslut samtidigt är att samtliga blir lite sämre än om du tog ett beslut åt gången.

Brist på närvaro kan vara en stressfaktor. Stress är en kroppslig reaktion på ett antaget hot och vår kropp kan inte göra skillnad på huruvida hotet är verkligt eller inte. Ett antaget hot kan vara tankar på att kliva upp tidigt till jobbet nästa dag, gruppredovisningen på skolan eller mötet med chefen. Dessa tankar påverkar kroppen som kommer att mobilisera en överlevnadsstrategi, bland annat med hjälp av ett kortisolpåslag. Kortisolet mobiliserar kraft kortsiktigt för att vi ska klara av utmaningen i stunden, men långsiktigt bryter det ner oss och våra kroppar. Hur kan vi då göra för att hitta en balans? Genom att befinna oss i nuet och vara närvarande, kan vi komma bort från en del situationer som gör att vi redan i förtid utsätter vår kropp för stressreaktioner.

DSC_0022Vi behöver balansera beslutsfattandet mellan det pragmatiska och det instinktiva. Båda perspektiven behövs men för olika saker och anledningar. Genom att vara pragmatisk och strukturell kan vi skapa utrymme att vara närvarande och instinktiva, men vi måste träna på det.

 • Avsätt tid för planering. Begränsa tiden och välj till exempel en dag i veckan för planering av resterande vecka för att frigöra tid till att vara mer närvarande.
 • Hitta en aktivitet som får dig lugn och glad. Det kan vara en promenad, fisketur eller en stund med en bra bok.
 • Var både generös och ödmjuk inför dig själv och fundera på vad som verkligen är viktigt.
 • Använd inte alltid autopiloten, utan stanna upp och gör medvetna val.
 • Våga släpp taget ibland. Du behöver inte alltid vara i full kontroll, det mesta löser sig i alla fall.

Glöm heller inte att träning ger färdighet, det har tagit lång tid att lära sig hur man hanterar många saker samtidigt och det kommer att ta tid att finna närvaro. Det viktigaste är att göra medvetna val i vardagen för att skapa förutsättningar till att vara närvarande.

Hur gick det då för våra jägare? Som tur var har de tränat väldigt mycket på att vara närvarande, då detta varit av yttersta vikt för att klara av situationer som ändå inte skulle gå att planera i detalj. Vår stam har dock lyxen att inte behöva förhålla sig till moderna påfund som till exempel arbetslivet, internet, social media och nyheter. Testa att vara närvarande du med genom att stänga av TV:n, lägga undan telefonen och uppmärksamma tiden du har tillgänglig.

Närvaro tillsammans med andra kan vara något fantastiskt! Nästa gång skriver vi om stammen och vad den betyder för oss!


Vill du ha tips och idéer hur du optimerar din livsstil och ger utrymme för ett mer balanserat liv? Kontakta gärna oss med dina frågor och funderingar!

Naturen – ursprunget

DSC_0008Det första dagsljuset bryter varsamt genom lövverket och små strålar av sol letar sig ner till undervegetationen. Gruppen på 15 individer gömde sig från gårdagens regn under en klippa som skjuter ut likt ett skyddande stod. Elden som gjordes i ordning kvällen innan glöder fortfarande försiktigt. Alla vaknar upp till ljudet av fåglar som ger sig ut bland trädkronorna för att hitta mat för dagen. Detsamma gäller för gruppen där arbetet fördelas mellan de individer som är redo nog att ge sig ut för dagens jakt och samlande av föda.

Nattens regn ligger varligt kvar likt en sval smekning över marken och fötterna svalkas uppfriskande när jägarna tillsammans ger sig ut i det gröna ljuset. Tempot är inte särskilt högt, men tillräckligt för att gruppen ska jaga och spurta förbi varandra om vartannat. Lungorna fylls av den sista luften från nattens regn och en frisk känsla sprider sig i gruppen. Ljudet från ett rinnande vatten gör att tempot saktar ner ännu mer och solen bryter igenom lövverket där vattnet skapar en bred gata för ljuset. Värmen gläder jägarna och de njuter tillsammans i tystnad medan de letar efter spår från djur. Deras erfarenhet säger att många djur kommer till vattnet för att fylla på sina vätskedepåer.

De som blev kvar vid nattens glöd för att vila ser till att mata glöden till en stolt eld samtidigt som de ser över närområdet och plockar in vad de finner användbart. De utbyter något skämt om att det inte går att veta ifall gruppen med jägare kommer tillbaka med något ätbart, än mindre ifall det smakar gott. De har varit med förut och ser till att det finns en del bär och nötter tillgängligt när de andra kommer tillbaka. Med lite tur och massor av erfarenhet hittar de ganska fort både bär och nötter men också några fågelägg, så de bestämmer sig att på rygg hålla elden sällskap tills jägarna är tillbaka. Luften är frisk men elden värmer och det är inte så svårt att sluta ögonen för att längta efter nästa varma måltid. Ynglingarna håller sig tillräckligt långt bort från elden och de äldre så att deras lek inte ska störa, men tillräckligt nära så de snabbt kan hitta tillbaka om något alldeles för spännande händer. De hjälps åt att klättra på den del av klippan som inte är så brant. Ganska snart når de tillräckligt högt upp för att solen ska ha hittat en fläck som de kan samsas om att lägga sig i för att njuta en stund av det värmande solljuset, samtidigt som de hör de äldre skratta nedanför vid elden.

Vid vattendraget har gruppen ännu inte hittat några spår av djur som sökt sig till vattnet och en bit uppströms bestämmer de sig för att ta en behövlig paus. De hittar ganska snart en liten sandbank vid stenväggen som bestämt skickar det rinnande vattnet åt en annan riktning. Här är det inte så svårt att gå ut i det friska vattnet för att svalka sig efter den långa turen från gårdagens viloplats. Även om doppet och den sövande solen gör det svårt att fortsätta så stannar inte gruppen länge, bara tillräckligt för att värma upp skinnet efter det friska vattnet. När de når fram till den mindre uppdämningen har solen precis passerat sin höjdpunkt och från gömstället de hittat kan de se en grupp hjortdjur som vaksamt spejar över vattnet medan några djur åt gången får dricka. Bara genom att se djuren ökar pulsen något hos jägarna som vet vad som väntar. Tillsammans och utifrån gemensam erfarenhet bestämmer de sitt tillvägagångssätt.

Vid klippan har ynglingarna för längesedan tröttnat på att vara still och spenderar nu sin tid med att speja på de som blev kvar vid elden och som nu ser ut att sova djupt. De smyger likt katter mellan stenar och skrevor i klippan som skapar lagom stora gömställen. Smidigt och ljudlöst tar de sig närmare och närmare elden och de som ovetande sover runt den. Plötsligt stannar den främsta upp och ger ifrån sig ett hoande. De som vaktar elden vaknar hastigt till liv och vänder sig om för att ta reda på vad som lever om. Skrattande pekar de på ynglingarna som raskt klättrar ner och springer fram till den varma elden. Solen har passerat zenit för en ganska lång stund sedan och magarna börjar kurra tillräckligt för att de nu ska dela på bytet av bär, nötter och ägg som samlats in tidigare.

En av de äldre i stammen samlar lite ved och boningsmaterial inför natten när han hör sina stammedlemmar tjoa och skratta långt innan de syns och det är lätt att förstå att dagen varit bra. Det är inte alla dagar det går så bra som denna, men jaktlaget har lyckats fälla en stor hjortbock och är förtjusta inför den stundande festen. Under aftonen samlas alla kring elden och hjälps åt att använda så mycket som det går av djuret. Många skratt och historier utbyts mellan stammedlemmarna som tillsammans njuter av den värme och glädje som uppstått kring elden. Redan innan solen försvunnit helt bakom trädtopparna har två av de minsta kurat ihop sig vid de äldre och brasan, mätta efter dagens fångst. Övriga fortsätter en stund till med historieutbyte och skratt innan solen hälsar sin vän månen välkommen till natten.

Naturen har gett vår stam värme, trygghet, mat, spänning och upplevelser. Allt detta finns fortfarande att finna i naturen om vi bara vill använda det. Under ca tvåhundratusen år har vi som människor levt och frodats under liknande omständigheter och det är bara de sista femton till tio tusen åren som vi avvikit från vårt ursprungsleverne. Hur spenderar du dina dagar?

DSC_0009

Att spendera tid utomhus i naturen är ett viktigt inslag i den primala livsstilen och för en optimerad hälsa. I texten ovan ger vi en bild av hur det kan ha sett ut för våra förfäder under majoriteten av människans evolution. Vi har tidigare nämnt att en primal livsstil inte handlar om att försöka efterlikna våra förfäders liv fullt ut. Istället handlar det om att ta lärdom av och förstå vad som har format människan genom årtusenden till att bli den magnifika varelse vi är idag. Det gäller att förstå varför en viss typ av mat är bättre för våra gener än annan. Det samma gäller när det handlar om rörelse och sömn. Om vi förstår och accepterar att vi är evolutionärt anpassade för en viss livsstil så menar vi att det är lättare att göra kloka val, även i en modern tidsålder.

När vi förstår och accepterar att vi är gjorda för att vara i naturen kan vi också implementera dagliga rutiner och dra fördel av allt positivt som händer i kroppen när vi vistas utomhus. Om vi vistas utomhus regelbundet och med eftertanke kan vi till exempel dra fördel av solljuset som utöver att värma oss även hjälper våra kroppar att tillverka D-vitamin. Utan tillräckligt med D-vitamin får kroppen svårare att reglera normal cellfunktion samt att absorbera viktiga vitaminer. Våra förfäder rörde sig ursprungligen runt ekvatorn och deras exponering av solstrålar blev således ett naturligt inslag under tusentals år. I och med att vi rört oss allt längre från ekvatorn har vi fått ljusare hud och idag är det viktigt att exponeringen av sol sker med eftertanke. Det finns ett massivt informationsutbud som argumenterar för att vi ska undvika solen för att minska risken för hudcancer. Även om det finns en tydlig koppling mellan för mycket ultraviolett strålning i form av solljus och hudcancer, så är riskerna med för lite exponering av sol också värda att beakta. Våra förfäder hade inga instruktionsböcker som informerade hur de skulle leva sina liv. Istället var det deras erfarenheter och känslor som i stor del styrde hur de agerade. Här kommer eftertanken in igen. Istället för att alltid förlita dig på instruktionsböcker och konventionella åsikter som säger hur mycket du bör äta, hur du ska träna eller för den delen att solens strålar är farliga, så råder vi dig att lita på dina erfarenheter och känslor. Ät när du är hungrig och sluta när du är mätt är ett enkelt råd som gäller maten. Utför inte en rörelse om det gör ont är ett annat. När det gäller solljus behöver det kanske inte vara mer avancerat. Utsätt dig succesivt för solljus och lyssna på kroppen. Om det börjar brännas och huden blivit röd har du förmodligen fått mer än tillräckligt. Sök dig till skuggan eller klä på dig täckande kläder!

Det finns väldigt många andra fördelar med att vistas i naturen än sol och D-vitamin. Naturens skiftande form ger automatisk motion på ett naturligt sätt. En promenad i skogen utanför stigen är mångfaldigt bättre än att promenera på ett löpband på gymmet eller en asfalterad trottoar. Våra sinnen stimuleras av naturens ljud, lukter samt synintryck och lungorna fylls med frisk luft. Naturen bjuder in till spontan lek där bara fantasin begränsar vad vi kan ta oss för. Vidare har människor i alla tider skrivit löpmeter om naturens helande kraft. Vi är många som kan intyga att naturen tycks ha en utomordentlig förmåga att minska på stressnivåer i kroppen och hjälpa oss tillbaka till lugnet.

DSC_0033Få av oss har möjligheten eller önskan att spendera hela dagar utomhus. Istället är de flesta av oss inrutade i liv som innebär stillasittande kontorsarbete, bilåkning och tittande på teve. Med lite planering och mycket vilja kan vi dock använda oss av vardagens återkommande rutiner för att maximera tiden vi spenderar utomhus.

-Varför inte stiga upp 30 minuter tidigare och ta en promenad med barnen till förskolan istället för att åka bil. Kanske finns det en skogsstig på vägen som kan väljas istället för trottoaren.

-Föreslå att ni tar nästa jobbmöte under en promenad istället för i konferensrummet. Observera om kreativiteten ökar när hjärnan får tillgång till frisk luft.

-Välj att stänga av teven en kväll och gå ut istället. Varför inte finna ett lämpligt ställe och tända en liten brasa. Samlas med familj och vänner runt elden och låt er hänföras av lågornas magiska kraft. Så mycket bättre än vilket program som helst.

Det här är bara några exempel på hur du kan få in mer tid i naturen utan att ändra allt för mycket på ditt vanliga liv. Det är bara du själv som kan göra förändringar i ditt liv, men om du bestämmer dig för att ge den en chans så väntar den på dig runt hörnet. Den sagolika och fantastiska naturen!


Vill du få enkla och effektiva råd hur du kan uppleva mer energi och glädje i vardagen? Eller vill du lära dig mer om det evolutionära perspektivet på hälsa? Ta ett första steg mot optimerad hälsa genom att boka en konsultation med oss.

Sömn – en investering i tid!

Få saker är så fundamentala för vår hälsa som sömn och vila. Under sömnen sker bland annat reparationer av celler, immunförsvaret stärks och hjärnan återhämtar sig och bearbetar intryck. Trots att det finns mängder med information om sömnens fördelar, så verkar sömnproblem ständigt uppkomma som en anledning till ohälsa. Varför sover vi inte mer och med bättre kvalité när vi vet hur viktigt det är? Om vi tar ett evolutionärt perspektiv kan vi måla upp en bild av hur våra förfäder sov och vilade och kanske använda oss av den för att komma tillrätta med sömnen i en modern tid.

DSC_0016

Innan människan uppfann artificiellt ljus blev det helt sonika mörkt på kvällen och därmed svårt att utföra sysslor som att samla mat, jaga eller förflytta sig. Under tusentals år fanns, efter solnedgång, alltså inget alternativ annat än att vila och sova. Våra gener har enligt detta synsätt anpassat sig efter ett mönster av aktivitet så länge det är ljust och sömn när det är mörkt. Omvandlat i timmar är det inte svårt att föreställa sig att våra förfäder spenderade runt 10 timmar per dygn på att sova och vila. Utöver nattens sömn fanns även tid för vila under dagen om det behovet uppstod. Stammen kunde förflytta sig långa sträckor eller jobba ihärdigt i jakten på vilt. Om inte nattens sömn räckte till så kunde en snabb vila mitt på dagen fungera som återställare om jakten varit hektisk. Idag behöver vi inte jaga eller förflytta oss långa sträckor för att överleva, men många av oss lever ett minst sagt hektiskt liv. En stunds vila på dagen är förmodligen nyttigt, inte bara utifrån att vi är evolutionärt anpassade för det, utan även då det moderna tempot tar ut sin rätt. Tillåter du dig själv att vila mitt på dagen?

När det moderna konstgjorda ljuset introducerades så öppnades fantastiska möjligheter för människan att vara ”produktiv” även under dygnets mörka timmar. Vi är inte längre begränsade till att utföra aktiviteter under solens strålar, utan kan lätt göra i princip vad vi vill, när vi vill. Det är ingen tvekan om att artificiellt ljus bidragit till fantastiska saker och utvecklat mänskligheten på många sätt. Dock kan det finnas anledning att reflektera över vilken påverkan på sömnen och återhämtning som det artificiella ljuset har. För att nämna en påverkan som artificiellt ljus har på oss kan vi lyfta fram melatonin. Hormonet melatonin har ett finger med i många olika funktioner i kroppen och fungerar bland annat som en sömnregulator. Melatonin påverkas av ljus och kan störa din naturliga förmåga att somna på kvällen om du utsätter dig för ljus efter att solen gått ner. Många människors liv är dessutom ordnade utifrån en arbetsdag som sällan har utrymme för en snabb återhämtande vila mitt på dagen. Vi förlänger därmed det vakna tillståndet och utsätts för mer solljus samt artificiellt ljus än vi är evolutionärt anpassade för.

Det kan såklart vara svårt att undvika artificiellt ljus helt och hållet, särskilt när man bor på de nordligare breddgraderna där årstiderna styr hur ljuset flödar. Istället för att försöka leva i komplett mörker handlar det snarare om att medvetandegöra för sig själv att artificiellt ljus kan ha en påverkan på sömnen. Om du upplever att du har sömnproblem kan du börja med att ta ansvar för delar som du kan påverka, t.ex. att inte utsätta dig för allt för mycket artificiellt ljus.

TV, telefoner och surfplattor utsätter oss dels för artificiellt ljus vilket kan störa sömnen. I tillägg har dessa apparater en tendens att få våra prioriteringar att skifta. En timme framför surfplattan blir lätt till två timmar och kanske hänger plattan med ner i sängen för att ytterligare påverka vår önskan och förmåga att sova. Det evolutionära perspektivet har en enkel lösning på det här problemet vilket du vid det här laget säkert är medveten om. Stäng av, koppla bort och släng ut alla elektroniska mojänger när det börjar närma sig läggdags. Ta ett aktivt beslut om att du ska prioritera sömnen och sätt ett klockslag då du bestämmer dig för att logga ut för kvällen. Vi föreslår att du ser till att få minst två timmar utan TV, mobiler och surfplattor innan det är dags att sova. Testa tre kvällar och utvärdera sen. Vi är ganska säkra på att du, utöver en förbättrad sömn, även finner att de här timmarna på kvällen utan mediebrus leder till andra positiva saker. Mer tid till familjen, samtal och umgänge för att nämna några.

Den fundamentala sömnen påverkas även av andra saker som kost, stress och rörelse. Den primala livsstilen tar sig an alla dessa och andra delar som är väsentliga för att möjliggöra god sömn och en optimerad hälsa.

Tidigare i detta inlägg nämnde vi en hypotes om att våra förfäder spenderade runt 10 timmar per dygn på att sova. Modern forskning bekräftar denna teori och påvisar att sömnbehovet hos en vuxen ligger runt ca 7-9 timmar per dygn, även om det såklart finns individuella variationer. Forskning visar också att kvalitén på sömnen är av yttersta vikt. Även om en person sover 7 timmar varje natt betyder det inte att det är av högsta kvalité. Sömnen kan vara påverkad av stress, artificiellt ljus, koffein, alkohol m.m.

Det är inte ovanligt att människor ger uttryck för att de inte har tid att lägga 7-9 timmar på sömn varje dygn. Det finns så mycket som måste uträttas och att sova bort tiden är inget alternativ. Det kan dock vara så att denna inställning leder till det rakt motsatta, nämligen nedsatt prestationsförmåga och förlorade timmar. Om vi siktar på att få ca 7-9 timmar kvalitativ sömn per natt, så är chansen stor att vi kan vara mer effektiva under de vakna delarna av dygnet. Sömn kan således ses som en investering i tid.


Har du problem med sömnen? Vill du få enkla och effektiva råd hur du kan komma rätta med sömnproblem och uppleva mer energi och glädje i vardagen? Eller vill du lära dig mer om det evolutionära perspektivet på sömn och hälsa? Ta ansvar och ett första steg mot bättre sömn och optimerad hälsa genom att boka en konsultation med oss.