Stammen – för utveckling

Vi har tidigare skrivit om vikten av att vistas i naturen där vi har vårt ursprung. Det var i naturen som våra förfäder fann mat, skydd, trygghet och upplevelser samt utvecklades som art. En ensam människa på den afrikanska slätten eller i en djup djungel skulle förmodligen inte utvecklas eller ens bli långlivad. Under majoriteten av människans evolution har vi levt i grupper, starkt sammanhållna av sociala och familjära band för överlevnad. Det var tillsammans med andra i stammen som utvecklingen gick framåt och än idag är viljan att känna tillhörighet djupt rotat i oss.

Redan vid födseln, då vi är som mest sårbara, är vi programmerade att knyta an till andra. Som nyfödd är anknytningen och kontaktskapandet vår enda chans för överlevnad, men viljan att socialisera tycks följa med oss genom hela livet. Som barn testar vi och lär oss de sociala spelreglerna genom lek och deltagande i aktiviteter med andra. Som vuxna söker vi som regel efter en partner att knyta djupa kärleksband till. Men utöver instinkten att bilda par och familjer så söker vi som vuxna även efter att skapa sammanhang med andra utanför den närmsta familjekretsen. Vi är sociala varelser och det är tillsammans med andra som magiska saker händer.

Kanske kan du minnas något tillfälle då du upplevt saker tillsammans med andra och som du idag förknippar med starka känslor. Det kan vara en idrottsprestation, naturupplevelse eller något annat som fick er att känna stark sammanhållning och glädje. Det kan även vara något obehagligt som hänt, men där stödet från andra gjort att det gått att utstå det som är jobbigt. I genuina grupper med andra människor blir positiva upplevelser starkare och obehagliga situationer mer hanterbara. Magiska saker sker inte automatiskt bara för att man samlar ett gäng individer i en grupp, utan det krävs att varje individ i gruppen vågar dela med sig av och visa både sina starka sidor och de saker som skrämmer en. Att befinna sig i en starkt sammanhållen grupp betyder att individen blir sårbar, men samtidigt väldigt stark.

Motsatsen, ensamhet, leder inte till något magiskt. Istället kan isolering, utanförskap och få sociala kontakter leda till ohälsa i form av stress, psykiska besvär och även fysiska problem.  Det rapporteras ständigt om att den psykiska ohälsan försämras i Sverige och 2014 var akut stressreaktion den vanligaste diagnosen vid sjukskrivning (försäkringskassan, statistik och analys). Självklart finns det många orsaker till att människor blir sjukskrivna och det är inte vår avsikt att måla ut enbart en. Hela livsstilen, gener och omgivande faktorer spelar roll när människor blir sjuka. Dock anser vi att människan evolutionärt är anpassad till ett liv i gemenskap med andra. När vi gör avsteg från vad vi är anpassade för så kan det leda till ohälsa, oavsett om det gäller kost, rörelse eller att inte uppleva tillhörighet i en grupp.

DSC_0097

Att ingå i en grupp var som sagt naturligt för våra förfäder och inget som varje individ behövde tänka särskilt mycket på. Deltagandet skedde automatiskt och därmed kom även alla fördelar med på köpet. Dagens samhälle skiljer sig avsevärt från det som våra förfäder hade att förhålla sig till. Idag har vi i västvärlden gått från att leva i grupper till att leva i små familjer eller ensamma. Självklart har alla rätt att göra sina egna val och ibland är ensamhet säkert bättre än att tillhöra en grupp, särskilt då det finns grupper som inte fostrar deltagarna i en positiv riktning. Om det däremot finns en önskan om att tillhöra en grupp så är det inte alltid som det kan ske naturligt utan ansträngning. Idag kan en person behöva söka upp andra för att kunna uppleva allt det fina som grupptillhörighet innebär. Ett gemensamt intresse är ofta en bra utgångspunkt för att öka sitt sociala kontaktnät. Det finns föreningar och organisationer för det mesta idag och alltid är det något som passar. Många gånger får dock fysiska möten stryka på foten för sociala medier och annan kommunikation på nätet. Trots att det är enklare än någonsin att nå ut till människor över hela världen och därmed finna likasinnade så verkar det som att vi är ensammare än någonsin. Kontaktskapande via internet kan på inga vis nå upp till vad det innebär att träffa andra människor i riktiga livet. Vid fysiska möten aktiveras vårt ursprungliga arv och goda hormoner frigörs inom oss, vilket förmodligen inte sker i samma utsträckning när vi träffas via en skärm. I en grupp kan vi utmana gamla föreställningar och idéer och våga prova nya saker, både mentalt och fysiskt. I en grupp kan vi testa våra gränser, utvecklas och ibland falla handlöst men då med säkerheten att gruppen finns där och fångar upp oss.

Om du känner för att utveckla ditt eget deltagande och hitta din primala stam så finns det en mängd aktiviteter som är bra att göra själv, men fantastiska att göra tillsammans med andra. Listan kan göras lång, men vi har valt ut några favoriter. Alla förslag bygger på att du tar ansvar och söker upp eller samlar ihop en grupp människor som också vill uppleva saker tillsammans.

Rör på dig tillsammans med andra.

Det kan till exempel innebära att du blir medlem på ett gym och tar del av deras träningsaktiviteter som sker i grupp. Det får gärna vara sådan typ av träning där man tävlar mot sig själv och sina mål men stöttas av andra att nå dem. Det kan även innebära att du börjar med någon lagidrott som bygger på just gemenskap, eller något annat som väcker ditt intresse. Oavsett vad du väljer att börja med så är vi säkra på att du kommer att få en positiv upplevelse. Kombinationen av rörelse och grupptillhörighet har dubbel effekt på utsöndringen av goda hormoner som får oss att må bra.

Ge dig ut på äventyr tillsammans med andra.

Nu menar vi inte att ni måste planera en expedition till Antarktisk eller vandra genom Amazonas (om ni inte vill) för att det ska räknas som äventyr. Nej, försök istället att samla en grupp människor och gör något som är nytt för er. Kanske innebär det att ni ger er ut och tältar en natt tillsammans, gör en lägereld och tittar på stjärnorna. Kanske är det en fisketur på älven som är ert gemensamma äventyr, eller kanske är det ett besök på den botaniska trädgården som kittlar era nerver. Oavsett vad ni kommer fram till att ni vill göra så sker det speciella saker när vi upplever något för första gången tillsammans med andra.

Införskaffa, laga och avnjut mat tillsammans.

Självklart ska maten som ni intar vara naturlig, näringstät och giftfri, men därutöver är det bara fantasin som sätter gränser. Ta er tid och planera upplägget, fördela arbetsuppgifter och tillaga med kärlek. Mat som är lagad och äts tillsammans med andra smakar fantastisk gott.

Dela med dig av något du är bra på.

Besitter du kanske någon färdighet som andra också vill lära sig? Dela med dig genom att bjuda in till aktivitet. Använd sociala nätverk och andra plattformer för att berätta vad du kan hjälpa till med och samla en grupp. Genomför!

Utveckla något som du vill bli bra på.

Gå med i en grupp där du utmanas att lära dig nya saker genom att omge dig med personer som redan behärskar den färdighet du eftersträvar. Det spelar ingen roll vilken aktivitet det gäller då det alltid är utvecklande att lära sig nya saker.

Jobba mot förändring.

Har du kanske länge drömt om att förändra något hos dig själv men inte kommit igång? Vill du gå ner i vikt, sluta röka eller förbättra dina relationer? Vad du än längtar efter att förändra hos dig själv så finns det garanterat andra människor som vill samma sak. Sök upp dessa och ta tag i utmaningarna. En förändring kräver hårt arbete men tillsammans blir det lättare.

Om du fortfarande funderar på varför det skulle vara bra att utveckla dina sociala kontakter och din grupptillhörighet så kan du alltid vända dig till Primal hälsa direkt för en enskild konsultation.

Tack för denna gång. I nästa inlägg skriver vi om hjärnan och vad som kan vara värt att tänka på när vi använder den. Självklart utifrån ett evolutionärt perspektiv.

6 svar på “Stammen – för utveckling”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.