Vi gör så gott vi kan.

Ett nytt år har inletts och det är hög tid att reflekterar över dåtid och framtid. Om ett år vet du hur dina mål under 2017 uppfyllts medan backspegeln ger dig hård och kall fakta för 2016-års resultat. Om du reflekterat lite över just 2016 är det inte omöjligt att du också konstaterat att inte allt blev som du tänkt dig. En del saker gick över förväntan och en del annat gick mindre bra.

Oavsett hur du själv ser på det gångna året och dina uppnådda resultat inom ett givet område och oavsett om du är nöjd eller inte med din situation vill jag att du ska veta att du gjort ditt bästa. Jag skriver inte det här för att vinna enkla poäng eller sprida grundlöst smicker. Jag skriver inte heller det här för att såga någon vid knäna och ta bort allt hopp om en bättre framtid. Jag skriver det här för att dela med mig av en livsfilosofi jag lever efter och som gjort mitt liv bättre på alla sätt.

Vad jag menar med den här livsfilosofin är att jag tror att alla människor gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar i stunden. Det betyder att om en person väljer att göra något som objektivt sett är dåligt, så är det ändå det bästa hen kan göra. Om ett agerande i efterhand visar sig vara dåligt finns det ingen anledning att beskylla sig själv för att vara usel. Det finns bara möjligheter att lära.

Några exempel:

Person A väljer att investera i en aktie i syfte att tjäna pengar. Aktien tappar 99 % av sitt värde över en natt och person A förlorar sina pengar. Efteråt får person A reda på att aktien sågades av alla experter och var på väg mot en solklar kraschlandning långt innan inköpet.

Person B väljer att gå med i en viktklubb i syfte att tappa fettvikt. Viktklubbens koncept bygger enbart på att räkna kalorier. Person B går inledningsvis ner 4 kilo men tappar snart energi och motivation att fortsätta vilket resulterar i en viktuppgång på 7 kilo. I efterhand får person B reda på att all fakta pekar på att enbart kaloriräkning sällan fungerar i det långa loppet när det gäller reducering av fettvikt.

Det skulle vara enkelt att säga att både person A och B borde veta bättre och inte vara så dumma eftersom all fakta pekade på att aktien skulle krascha och att kaloriräkning är värdelöst långsiktigt. Jag gillar dock inte att se på misslyckande på det sättet.

Utifrån livsfilosofin jag försöker leva efter finns ingen anledning att beskylla person A eller B för dumhet. Person A vill naturligtvis inte förlora pengar och skulle aldrig investerat i aktien om hen visste att den skulle krascha. Person A investerade i aktien för att hen tänkte att det var en bra affär, utifrån de förutsättningar som hen hade. Detsamma gäller person B som inte ville något hellre än att tappa fettvikt. Person B gick alltså med i viktklubben eftersom hen trodde att det skulle vara ett bra tillvägagångssätt, utifrån de förutsättningar som hen hade.

Det går att dra det här resonemanget till sin spets och påstå att det även gäller vid extrema händelser som t.ex. våldsbrott och krigsförbrytelser. Även om jag tror att det går att finna förklaringar (inte ursäkter) till alla handlingar människor utför, även de mest fasansfulla, så använder jag inte den här livsfilosofin på det sättet. Den fungerar snarare som en kompass i mitt liv när det gäller personlig utveckling och allmänt välmående och påminner mig om att jag är bra precis som jag är.

Var snäll mot dig själv

En grundsten i den här livsfilosofin är att vi ska vara snälla mot oss själva när det inte blir som vi tänkt. Eftersom vi alltid gör så gott vi kan finns ingen anledning att beskylla oss själva för saker som i efterhand inte blev bra. Vi kan alltså släppa allt som har med skam och ilska att göra, vilka annars är så vanliga känslor när vi misslyckas. Istället kan vi acceptera att det blev som det blev och viktigast av allt dra lärdom av situationen.

Utveckling

Bara för att vi gör så gott vi kan i varje given stund utifrån våra förutsättningar, betyder det inte att vi ska nöja oss med att saker är som de är. Tvärtom innebär den här livsfilosofin att vi alltid kan lära oss av alla situationer och ständigt utvecklas som människor. Eftersom misslyckanden är helt naturliga inslag i livet väljer jag att se på dem som ledtrådar och vägvisare. Om jag misslyckas med något innebär det förmodligen att jag behöver lära mig mer, göra något annorlunda eller ta hjälp för att få ett annat resultat i framtiden.

Det ger mig stor tillfredsställelse att känna att jag alltid gör så gott jag kan samtidigt som jag ständigt strävar efter att bli lite bättre varje dag.

DSC_0200

2017

Med detta lilla resonemang vill jag säga att jag hoppas 2017 blir ett år då du når många av dina personliga mål och att du är snäll mot dig själv och drar lärdom när det inte riktigt blir som du tänkt.

Tack för att du läste och ha det så bra.


Det här inlägget är skrivet av Håkan Eriksson.