Om Andreas

Andreas Backlund, grundare och delägare av Primal hälsa AB. Andreas har genom hela livet varit en inspiratör och problemlösare. Med ett jordnära och inlyssnande sätt har han förmågan att skapa utrymme för andra individer att växa. Genom en personlig resa kring kost och träning har Andreas ett perspektiv som är förstående och medkännande. Han har själv gjort hälsoresan och kan använda sin erfarenhet att möta andra i deras unika situation. Genom rigorösa självstudier har Andreas hittat ett förhållningssätt till sig själv och sin omvärld baserad på ett evolutionärt perspektiv som är hållbart fysiskt och psykiskt.

Idag jobbar Andreas med motivering och coachande för att skapa bättre förutsättningar för individer att lyckas. Genom samarbetet med individen hitta delar av eller hela processer som går att påverka och förändra, skapa hållbara lösningar för individen oavsett vilken fråga det handlar om.

Andreas formella kompetens:

-Utbildad Beteendevetare med examen i pedagogik.

-Utbildad Primal Health Coach. Kost, träning och livsstil utifrån ett evolutionärt perspektiv.

-Utbildad i Motiverande Intervju. MI.