Lite bättre varje dag.

Människan har alltid haft en benägenhet att förändra sig för att överleva. Att lära sig nya färdigheter och anpassa sig till omgivningens krav har alltid varit essentiellt och utveckling är och förblir självaste grundstommen i evolutionen. Modern vetenskap lär oss att det finns många paradigmskiften i människans historia som hänger ihop med att vi lärt oss nya saker. Använda handverktyg och att bemästra elden kan lyftas fram som två utomordentligt viktiga utvecklingssteg, som ledde till att människan som art blev lite bättre. Dessa stora och viktiga händelser skedde inte över en natt och kunde inte förutses av individerna som levde under den tid då de aktualiserades. Förmodligen hade ingen som mål att bli först i världen med att bemästra elden så att kommande generationer skulle få det bättre, men så blev det.

Våra förfäder gjorde det som behövdes för att överleva och få en ljusare tillvaro i stunden. För att möjliggöra det krävdes en ständig strävan efter att bli lite bättre varje dag. Ibland skedde stora genombrott som fick effekt på hela mänsklighetens framtid, men oftast var det små förbättringar i vardagen som påverkade våra förfäder allra mest.

Även om våra förfäder levde i små grupper gick det inte att tänka att andra skulle göra saker bättre. Istället var varje individs agerande och strävan efter att utvecklas viktig för den enskilde, gruppen och mänskligheten. Människans nuvarande situation är enligt den här tesen ett direkt resultat av tidigare generationers agerande och samma resonemang kan appliceras på ditt liv. Ditt agerande idag kommer att ha en direkt effekt på ditt liv imorgon.

DSC_0008

Nu ser inte världen ut som för hundratusen år sedan. Idag har vi bl.a. stadsgränser, lagar, religioner, regeringar, presidenter och chefer som alla är med och påverkar våra liv på ett eller annat sätt. Ibland kan det kanske kännas som att det inte spelar någon roll vad du gör så länge vi har den här regeringen, chefen, lagen, osv. Det kan vara lätt att falla in i ett tankemönster att det är upp till andra att se till att ditt liv blir bättre och därför missa chansen att ordna det på egen hand. Du behöver dock inte tänka så för faktum är att de flesta områdena i ditt liv går att förbättra genom ditt agerande och du får en ny chans varje dag.

Om du inte gör någonting annorlunda idag mot igår så förblir saker som de är. Det är en strålande strategi om du är nöjd med alla områden i ditt liv (relationer, hälsa, ekonomi, boende, socialt umgänge, arbete, kärlek m.m.). Om du däremot vill förbättra något av dessa eller andra områden är det upp till dig att agera annorlunda. Om du t.ex. vill förbättra din ekonomi behöver du se över ditt agerande på flera områden (inkomster, utgifter, sparande m.m.). Om du vill förbättra din hälsa behöver du se över hur du agerar i förhållande till bl.a. mat, sömn och rörelse. Egentligen är det väldigt enkelt att förändra något i positiv riktning. Det är bara att göra som våra förfäder och sträva efter att bli lite bättre varje dag.

Om du agerar lite bättre varje dag kommer också ditt liv att bli lite bättre varje dag. Över tid ackumuleras små saker till stora omvälvande förbättringar både för dig själv och för andra. Vem vet, kanske blir något du gör underlag för ett nytt paradigmskifte i ditt liv och i människans utveckling.

Tack för att du läste och ha det så bra.


Det här inlägget är skrivet av Håkan Eriksson.

4 svar på “Lite bättre varje dag.”

  1. Pingback: Allt är bra. |

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.