Allt är bra.

Jag har många och starka åsikter om vad som är hälsosamt och använder den här bloggen för att förmedla mina ståndpunkter. I en modern värld där en stor del av det som omger oss är ohälsosamt kan det vara lätt att tänka på allt som INTE är bra. Det finns så otroligt mycket jag tycker är dåligt (inte bara hälsorelaterat) och det skulle vara lätt att skriva 100-tals blogginlägg om saker som jag inte håller med om eller ogillar. Det känns dock inte som en konstruktiv väg att gå. Varken vid skrivande av blogginlägg eller i livet.

Om jag väljer att skriva eller prata om vad jag inte vill göra eller vad jag inte tycker om så ger jag automatiskt energi till dessa ämnen. Jag tror att det är svårare att bli av med något dåligt, på ett privat och på ett globalt plan, om det tillförs energi. Det gäller oavsett om energin som tillförs är positivt eller negativt laddad. Vissa kallar det ”attraktionslagen” och andra att ”vi blir vad vi tänker och känner”. I grund och botten menar jag att det handlar om att vårt fokus hamnar på det vi tänker och känner oavsett om det är något vi anser är bra eller dåligt.

Vårt fokus styr sedan våra handlingar som i sin tur dikterar hur vårt liv ser ut. Jag tror att detta är en process där både vårt medvetna och omedvetna agerar i samklang för att uppfylla våra önskemål, alltså det vi har vårt fokus på. Ibland kan allt vi drömmer om uppfyllas i samma stund och ibland krävs det ett helt liv för att så ska ske. Det är inget mystiskt fenomen utan ett resultat av att vi agerar, medvetet och omedvetet, i linje med våra tankar och känslor.

För mig är det här ett andligt resonemang som inte behöver bekräftas vetenskapligt för att ha ett värde i mitt liv. Jag strävar efter att tänka på saker som jag är för och tycker om framför saker jag är emot och ogillar eftersom det känns meningsfullt i mitt liv och för att jag blir lyckligare. Det gäller även i mina relationer till andra människor, bekanta som obekanta. Istället för att beklaga mig över att andra människor gör fel ibland, enligt mitt sätt att se på något, försöker jag att tänka på det som är bra. Jag upplever att det går åt mycket mindre energi när jag inte behöver gå runt och tänka på samt bekymra mig över saker hos andra som stör mig. Det är en väldigt befriande känsla och en strategi som har förbättrat flera relationer i min omgivning.

Observera att jag är människa och ibland begår misstag vilket i detta sammanhang betyder att jag beklagar mig över något som är fel. Det är som sagt mänskligt och ibland kan klagande t.o.m. vara befriande. Om det däremot blir en stående rutin, ett livsperspektiv, ja då tror jag att det leder till ännu mer olycka i livet.

Om du lider av någon sjukdom eller hälsorelaterat problem tror jag att det finns mycket att vinna på att välja ett perspektiv som utgår från det som är bra, det som är friskt. Om du försöker att gå ner i vikt är det bättre att tänka på det som du redan gjort bra framför det som inte gått enligt planen. ”Yes, jag har gått ner två kilo” tillför energi till viktnedgång istället för: ”Skit, jag har inte gått ner 5 kilo som planerat” vilket tillför energi till stagnation.

Viktnedgång kanske är en banal sak i jämförelse med många allvarliga sjukdomar, men oavsett hur sjuk du är så finns något som är bra och friskt. Fokusera på det så kanske din resa mot ännu mer hälsa blir något lättare.

En liten disclaimer

Självklart kan det vara nödvändigt att säga ifrån ibland när man upplever att något är fel. Det jag delat med mig av ovan har ingenting med förtryck eller underkastelse att göra. Om någon t.ex. behandlar dig eller en medmänniska illa är det självklart att sätta ner foten och säga ifrån, även om det agerandet ”tillför energi” till något som är dåligt. Vidare går det inte att enbart tänka sig till sunda relationer eller en frisk kropp, utan en mängd faktorer är med och påverkar detta.

Däremot är jag övertygad om att en positiv inställning, inte bara gör saker lättare utan även för med sig mer av det goda.

Ha det bra!


Det här inlägget är skrivet av Håkan Eriksson.

Gör detta och kom ett steg närmre dina mål.

Idag när all världens kunskap finns tillgänglig via våra fingertoppar borde alla människor känna sig friska, förmögna och framgångsrika. För oavsett vad vi vill uppnå i livet finns det tillgänglig information som kan berätta för oss hur vi tar oss dit.

Självklart behövs en del grundförutsättningar för att lika villkor ska gälla. Läskunnighet och en viss förmåga att kunna tänka kritiskt är lika viktigt som internetuppkoppling för att infria detta. Väl där ligger all världens kunskap öppen framför oss.

Internet har fullständigt förändrat spelplanen när det gäller möjligheten för en individ att utbilda sig. Idag kan nästan vem som helst utbilda sig till vad som helst via datorn. Utbildningsinstitutioner som tidigare endast var tillgängliga för en liten privilegierad skara öppnar nu upp för massorna via webbaserat lärande. Stora företag och enskilda entreprenörer skapar fantastiska utbildningar som lanseras på webben för alla att ta del av. Ännu bättre är att begreppet kunskap ändrar form från något statiskt och definitivt till något skiftande och levande. Kunskap har aldrig varit så tillgänglig som nu och människor har aldrig varit så kunniga som nu. Trots att människor har så mycket kunskap (eller möjlighet att skaffa sig) är det ändå extremt många som inte upplever att de är så friska, förmögna eller framgångsrika som de vill vara. Hur kan det komma sig?

Jo, det beror på att kunskap inte är värt någonting om den inte används för att tjäna ett specifikt syfte. Kunskap är alltså ingenting värt om den inte omvandlas till ett konkret agerande. Mitt svar på frågan är inspirerat av den framlidne författaren Napoleon Hill som redan 1937 förmedlade sin filosofi om detta i boken ”Think and grow rich”.

”Knowledge is only potential power. It becomes power only when, and if, it is organized into definite plans of action, and directed to a definite end.”

(Napoleon Hill)

Människor som når sina mål är inte mer kunniga än de som inte når sina mål. Kunskap är absolut viktigt men det som avgör om någon lyckas eller inte är agerandet. Människor som når sina mål lyckas omsätta sina kunskaper i agerande i större utsträckning än människor som inte når sina mål.

Ett konkret exempel för att göra det ännu tydligare. Två personer (A och B) diagnosticeras med glutenintolerans och har således samma kunskap om vad som orsakat deras usla mående. Båda har som mål att må bra. Person A tar genast med sig den här kunskapen och omsätter i en handlingsplan för att eliminera allt gluten i livet. Hen städar ut skafferiet, läser noga på förpackningar och berättar för familj och vänner. Viktigas av allt är att A går in 100 % och svär en helig ed att aldrig mer äta gluten, oavsett vad som händer. Den nya livsstilen blir snart naturlig och person A förblir frisk livet ut.

Person B, med samma kunskap som person A, fortsätter att leva som hen alltid gjort. Kosten består fortfarande av en del mjölmat (innehållandes gluten) och B gör inga ansträngningar för att ändra på det. Dåligt mående blir allt mer förekommande och snart har näringsbristen (p.g.a. fortsatt intag av gluten) tagit ut sin rätt helt och hållet. Person B tynar bort och dör i förtid.

Jag är övertygad om att du kan komma på ett område där du vill ha bättre resultat, men där bristen på agerande framför bristen på kunskap gör att du inte kommer framåt. Många vill t.ex. ha bättre hälsa och vet att goda sömnvanor är en bidragande faktor för att nå dit, men ändå prioriteras inte sömnen. Människor vill ha mer pengar över varje månad och vet att mindre utgifter löser den ekvationen, men ändå blinkar saldot 0 den 31:a.

17
För att nå toppen måste du agera och ta ett steg i taget!

Personligen har jag många erfarenheter av att inte nå mina mål p.g.a. att mitt agerande inte gått i linje med vad jag önskat uppnå. Omvänt har jag även flera upplevelser då ett skiftande i mitt agerande lett till strålande resultat utan att jag skaffat mig mer kunskap. Ett exempel är att jag länge haft kunskapen om att mejeriprodukter kan vara problematiska beroende på en individs unika förutsättningar och mejeriernas kvalité. Samtidigt har jag haft en känsla av att själv inte kunna hantera mejerier särskilt bra. Jag är inte intolerant mot varken laktos (mjölksocker) eller kasein (mjölkprotein) men har upplevt att mejerier ”stökar till” magen och triggar mitt belöningscentrum (jag kunde äta blåbär och 3 dl grädde och ändå inte vara nöjd).

Det här störde mig eftersom jag vill känna mig fullt frisk och inte få symptom likt uppsvälld mage och hetsätande. Under flera år funderade jag på att sluta med mejerier, men jag agerade inte. Således nådde jag inte målet att känna mig fullt frisk.

För en dryg månad sedan bestämde jag mig dock för att sluta med alla mejerier på ett bräde (undantaget smör). Jag hade inte skaffat mig mer kunskap om mejeriers möjliga negativa effekter utan det var enbart mitt agerande som ändrades.

En månad kan låta kort men vid en kostomställning är det fullt tillräckligt för att dra en del slutsatser. Mina är att traditionella butiksmejerier inte tjänade mig särskilt väl. Inte nog med att min tidvis uppsvällda mage har lugnat sig, utan jag har också fått ett större lugn inför mat och längtar numera aldrig efter en skål grädde. Än så länge är detta en testperiod och möjligen kommer jag återintroducera någon form av mejerier så småningom (t.ex. parmesan och råmjölk) men just nu känner jag mig nöjd med mitt nya agerande.

Med allt detta sagt vill jag poängtera det som är viktigast av allt, nämligen att alla dina drömmar och mål är möjliga att uppnå. Det finns inget som är för stort eller för smått, utan allt är möjligt genom att agera och ta ett steg i taget mot det som du vill uppnå. Du behöver inte göra allt själv, att ta hjälp av någon som kan guida dig på vägen är också att agera.

Det var allt för den här gången. Tack för att du läste och ha det så bra!


Det här inlägget är skrivet av Håkan Eriksson.